Bekijk VragenCategorie: groepwelke vakken krijg je in groep 7?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
welke vakken krijg je  in groep 7?
2 Antwoorden
GijsGijs answered 1 jaar ago
Antwoord Er zijn verschillende vakken die je in groep 7 kunt volgen. Tot de kernvakken behoren Engels, wiskunde, natuurwetenschappen en maatschappijleer. Er zijn echter ook een aantal andere vakken die je kunt kiezen, afhankelijk van je interesses en het lesprogramma op je school. Enkele van deze extra vakken zijn kunst, muziek, drama, gezondheid, lichamelijke opvoeding, technologie, robotica of vreemde talen  De beste manier om erachter te komen welke specifieke vakken je in groep 7 zult volgen, is om met je leraar te praten of de cursuscatalogus van je middelbare school te raadplegen. Elke school is anders en heeft zijn eigen specifieke aanbod voor leerlingen van groep 7.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
In groep 7 krijgen de leerlingen meestal Engels, wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer/ aardrijkskunde en een taal. Sommige scholen bieden ook muziek, kunst of lichamelijke opvoeding aan.