Bekijk VragenCategorie: onderwijswelke vwo klas is het moeilijkst?
Avatargast Staf asked 8 maanden ago
welke vwo klas is het moeilijkst?
8 Antwoorden
ArendArend answered 8 maanden ago
Er is niet één "moeilijkste" vwo-klas. Elke leerling is uniek en zal in elke les andere ervaringen en moeilijkheden hebben. Sommige leerlingen vinden wiskunde of wetenschappen echter een grotere uitdaging dan de geesteswetenschappen. Het hangt echt af van de sterke en zwakke punten van de individuele leerling.
DimitriDimitri answered 8 maanden ago
Er is geen definitief antwoord op deze vraag, omdat het per individu en per school kan verschillen. Veel mensen beschouwen het derde jaar van de universiteit (vwo) echter als het meest uitdagend, omdat leerlingen dan moeilijkere vakken moeten volgen en zich moeten voorbereiden op hun eindexamen.
WillemWillem answered 8 maanden ago
De moeilijkste Vwo-klas is wiskunde B. Het is de moeilijkste omdat het een zeer uitgebreid en moeilijk vak is. Bovendien moet je voor dit vak goed voorbereid zijn, zodat je alle tentamens kunt halen.
DimitriDimitri answered 8 maanden ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag omdat het afhangt van ieders individuele sterke en zwakke punten. De algemene consensus lijkt echter te zijn dat het derde vwo (het laatste jaar van de middelbare school in Europa) het moeilijkst is. Dat komt omdat leerlingen dan meer uitdagende vakken moeten volgen en zich moeten voorbereiden op toelatingsexamens voor de universiteit.
TeunTeun answered 7 maanden ago
Dat hangt er vanaf wat je zoekt. Als je de meest uitdagende academische vakken wilt, dan is Vwo 5 waarschijnlijk het moeilijkst. Als je echter op zoek bent naar een omgeving met veel competitieve leerlingen, dan past Vwo 4 misschien beter bij je. Uiteindelijk hangt het af van de sterke en zwakke punten van elke individuele leerling.
FeddeFedde answered 7 maanden ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het afhangt van de individuele sterke en zwakke punten van de leerling. De meeste leerlingen vinden de overgang van vwo 3 naar vwo 4 echter de grootste uitdaging. De reden hiervoor is dat leerlingen zich in Vwo 4 beginnen voor te bereiden op hun eindexamen, wat een behoorlijk ontmoedigend vooruitzicht kan zijn.
CiscoCisco answered 7 maanden ago
Er is niet één definitief antwoord op deze vraag, omdat het grotendeels afhangt van de sterke en zwakke punten van de individuele leerling. Uit gesprekken met verschillende leerlingen en docenten blijkt echter dat veel mensen vinden dat Nederlands het moeilijkste vak op het VWO is. Dit komt omdat de grammaticaregels in het Nederlands bijzonder ingewikkeld en uitdagend zijn, vooral voor leerlingen die geen moedertaalsprekers zijn. Bovendien is het leerplan voor de lessen Nederlands vaak behoorlijk veeleisend, waarbij leerlingen veel woordenschat en idiomatische uitdrukkingen moeten leren. Natuurlijk zal elke student een andere mening hebben over welke les het moeilijkst is. Sommigen zullen wiskunde moeilijker vinden dan talen, terwijl anderen meer moeite zullen hebben met biologie dan met welk vak dan ook.
ErnestErnest answered 7 maanden ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het van verschillende factoren afhangt, zoals de leerstijl en sterke punten van de individuele leerling, de leermethoden van de leraar en het specifieke curriculum van elke VWO-klas. Dat gezegd hebbende, sommige leerlingen zullen lessen als natuurkunde of wiskunde uitdagender vinden dan andere. In het algemeen worden lessen die meer abstract denken vereisen of waarin moeilijkere concepten worden gebruikt, als moeilijker ervaren. Uiteindelijk verschilt het echt van student tot student - sommigen vinden een makkelijker vak net zo uitdagend als een moeilijker vak, terwijl anderen kunnen uitblinken in een moeilijk vak ondanks dat ze het veeleisender vinden. Er is niet noodzakelijkerwijs één VWO-vak dat over de hele linie als het "moeilijkste" kan worden beschouwd.