Bekijk VragenCategorie: onderwijswie bepaalt inhoud van het onderwijs?
Avatargast Staf asked 4 weken ago

wie bepaalt inhoud van het onderwijs?

1 Antwoorden
ArnoArno answered 3 weken ago

De inhoud van het onderwijs wordt bepaald door het schooldistrict, de staatsraad voor onderwijs of een ander bestuursorgaan. Elk bestuursniveau neemt beslissingen over de inhoud van het onderwijs op school. De onderwijsraad van de staat kan bijvoorbeeld beslissen over de inhoud van de wiskunde lessen, terwijl het schooldistrict kan beslissen over de inhoud van de natuurkunde lessen. Leraren spelen ook een rol bij het bepalen van de inhoud van hun klaslokalen. Zij kunnen ervoor kiezen om bepaalde onderwerpen aan te vullen of te behandelen op basis van hun eigen interesses en overtuigingen.