Bekijk VragenCategorie: zorgwie betaalt verzorgingshuis?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie betaalt verzorgingshuis?
7 Antwoorden
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Antwoord Er zijn een paar verschillende manieren waarop verpleeghuizen kunnen worden betaald. Vaak dekt Medicaid de kosten van een verpleeghuisverblijf voor degenen die daarvoor in aanmerking komen. Medicare dekt ook een beperkt aantal dagen in een verpleeghuis voor mensen die aan bepaalde criteria voldoen. Als alternatief kunnen sommige mensen ervoor kiezen om voor hun eigen zorg te betalen of een verzekering voor langdurige zorg hebben die de kosten dekt. Verpleeghuizen kunnen duur zijn, dus het is belangrijk om de verschillende betalingsmogelijkheden te begrijpen voordat u een beslissing neemt. Medicaid is vaak de beste optie voor degenen die in aanmerking komen, omdat het de meeste of alle kosten zal dekken.
AikeAike answered 1 jaar ago
Het antwoord op de vraag wie de verpleeghuiszorg betaalt, kan ingewikkeld zijn. In het algemeen zijn er drie manieren waarop verpleeghuisrekeningen kunnen worden gedekt: particuliere betaling, overheidsprogramma's of een combinatie van die twee Particuliere betaling verwijst naar iemand die uit eigen zak betaalt - hetzij door spaargeld, investeringen, of eigen vermogen.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Medicare, Medicaid en de meeste particuliere verzekeringen dekken een deel van de kosten van verpleeghuiszorg, maar niet alle kosten. De hoogte van de dekking varieert naargelang het plan dat iemand heeft. Sommige mensen kiezen ervoor om de verpleeghuiszorg zelf te betalen. De gemiddelde kosten van een semi-privé kamer in een verpleeghuis bedragen ongeveer $6.900 per maand, en de gemiddelde kosten van een privé kamer bedragen ongeveer $7.800 per maand.
DouweDouwe answered 12 maanden ago
Medicaid betaalt meestal voor verpleeghuiszorg, maar de details verschillen van staat tot staat. Sommige staten hebben een wachttijd van enkele maanden voordat Medicaid verpleeghuiszorg gaat betalen, terwijl andere staten geen wachttijd hebben. Bovendien verschilt het bedrag dat Medicaid betaalt voor verpleeghuiszorg van staat tot staat.
BramBram answered 12 maanden ago
Dat hangt af van het verpleeghuis. Sommige zijn particulier eigendom en worden geëxploiteerd, terwijl andere worden gerund door de overheid of non-profitorganisaties. De bewoners betalen meestal een maandelijkse bijdrage, en hun familie kan ook een bijdrage moeten leveren, afhankelijk van het beleid van het verpleeghuis.
CiscoCisco answered 12 maanden ago
Medicaid. Over het algemeen zijn verpleeghuizen duur en de kosten kunnen voor veel mensen te hoog zijn. Daarom betaalt Medicaid, het overheidsverzekeringsprogramma voor Amerikanen met een laag inkomen, de meeste kosten. In sommige staten betaalt Medicaid zelfs voor iemands verblijf in een particulier verpleeghuis als de behoeften van die persoon groot genoeg worden geacht.
CornaldCornald answered 12 maanden ago
De Nursing Home Reform Act van 1987 zorgt ervoor dat verpleeghuisbewoners het recht hebben om te weten wie er voor hun zorg betaalt. Verpleeghuisbewoners en hun familie hebben recht op informatie over de bronnen van betaling voor verpleeghuiszorg, inclusief of een bepaalde bewoner Medicaid of Medicare ontvangt. Particuliere betalers, zoals verzekeringsmaatschappijen of particulieren, betalen over het algemeen meer voor verpleeghuiszorg dan Medicaid. Maar omdat Medicaid minder betaalt dan de kosten van kwaliteitszorg, zijn veel verpleeghuizen sterk afhankelijk van betalingen van particuliere verzekeraars en particulieren om het verschil te compenseren. Sommige staten hebben programma's opgezet om bewoners met een laag inkomen te helpen betalen voor verpleeghuiszorg, maar deze programma's hebben vaak lange wachtlijsten.