Bekijk VragenCategorie: schoollessenwie heeft huiswerk bedacht?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

wie heeft huiswerk bedacht?

7 Antwoorden
CiscoCisco answered 1 maand ago

Niemand weet echt zeker wie het huiswerk heeft uitgevonden. Afhankelijk van de bron die je raadpleegt, wordt ofwel een Spaanse leraar in de 13e eeuw ofwel een Italiaanse professor in de 16e eeuw met de uitvinding ervan gecrediteerd. Wat we wel weten is dat het concept van huiswerk al eeuwen bestaat en dat het ook vandaag nog een controversiële kwestie is 
 
Er zijn mensen die beweren dat huiswerk een essentieel onderdeel van het leerproces is, dat leerlingen in staat stelt te oefenen wat zij in de klas hebben geleerd en dat hun verantwoordelijkheidsgevoel vergroot. Anderen beweren dat het kinderen onnodig stress oplegt, kostbare tijd in het gezin wegneemt en niet altijd tot betere schoolprestaties leidt.

BrendanBrendan answered 1 maand ago

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, want de geschiedenis van het huiswerk is gehuld in mysterie. Er zijn echter wel een paar theorieën over wie het concept van huiswerk aan leerlingen heeft bedacht 
 
Eén theorie suggereert dat een Italiaanse geleerde genaamd Giovanni Sequiera da Pisa de eerste was die huiswerk conceptualiseerde in de 13e eeuw. Da Pisa stond bekend om zijn innovatieve onderwijsmethoden, en er wordt gespeculeerd dat hij op het idee kwam om leerlingen opdrachten te geven die ze buiten de les moesten afmaken als een manier om hen aan te moedigen zich zelfstandig met hun studie bezig te houden 
 
Een andere theorie schrijft de uitvinding van huiswerk toe aan de Franse onderwijzer Jean-Baptiste Colbert in 1680.

ArnoArno answered 1 maand ago

Dat is een heel goede vraag! Wie huiswerk heeft bedacht, had zeker het beste voor met de leerlingen. Huiswerk is een geweldige manier voor leerlingen om wat ze in de klas hebben geleerd te herzien en toe te passen. Het helpt ook om goede studiegewoonten te ontwikkelen.
 
Er is geen definitief antwoord op de vraag wie het huiswerk heeft bedacht. Er wordt echter aangenomen dat het concept van huiswerk al eeuwen bestaat. Tijdens de Middeleeuwen in Europa gaven monniken bijvoorbeeld vaak opdrachten mee aan studenten, zodat ze thuis verder konden studeren.
 
In de meer recente geschiedenis hebben pedagogen als Horace Mann en John Dewey het gebruik van huiswerk op scholen bevorderd.

ZefZef answered 1 maand ago

Er is niet één persoon die kan worden gecrediteerd voor het uitvinden van huiswerk. Huiswerk is in de loop der tijd uitgegroeid tot een waardevol instrument om leerlingen te helpen de stof die ze in de klas hebben bestudeerd, opnieuw te bekijken.
 
Sommige opvoeders vinden dat huiswerk alleen gericht moet zijn op herhaling en oefening, in plaats van nieuwe stof te introduceren (die moet worden bewaard voor de les). Anderen zijn van mening dat een bepaalde hoeveelheid nieuwe stof elke avond nuttig kan zijn, omdat het leerlingen helpt nieuwe concepten op een meer verkennende manier te verkennen buiten de druk van een klassikale omgeving. Het gaat erom het juiste evenwicht te vinden dat zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten werkt.
 
Zoals zoveel onderwijspraktijken is ook het gebruik van huiswerk in de loop der tijd geëvolueerd.

JorisJoris answered 3 dagen ago

De eerste officiële verwijzing naar huiswerk staat in een beleidsverklaring van de National Education Association (NEA) uit 1892.

LuukLuuk answered 3 dagen ago

Volgens historici was de eerste persoon die huiswerk opgaf de Chinese keizer Yao in 2300 voor Christus. Hij geloofde dat leerlingen beter voorbereid zouden zijn op examens als ze zelf studeerden.

TijmenTijmen answered 2 dagen ago

Huiswerk werd eind 1800 voor het eerst in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Het was oorspronkelijk bedoeld als een manier om studenten te helpen zich voor te bereiden op de universiteit.