Bekijk VragenCategorie: lerarenwie is montessori?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie is montessori?
6 Antwoorden
ErnestErnest answered 1 jaar ago
Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog die de Montessorimethode ontwikkelde, een op het kind gerichte onderwijsbenadering gebaseerd op wetenschappelijke observatie van kinderen. Montessori geloofde dat kinderen het beste leren door hun eigen natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratie, dus haar methode richt zich op het creëren van een omgeving waarin kinderen vrijelijk hun interesses en mogelijkheden kunnen verkennen. Haar methode wordt nu gebruikt op scholen over de hele wereld.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog die de gelijknamige onderwijsfilosofie en -methode ontwikkelde. Zij was een van de eerste voorvechters van onderwijs voor meisjes en kinderen met een handicap. Haar levenswerk culmineerde in een reeks scholen die op haar onderwijsprincipes zijn gebaseerd en die nu in meer dan 110 landen over de hele wereld te vinden zijn. Haar benadering van onderwijs legt de nadruk op geïndividualiseerd leren, afgetopte instructieperioden gevolgd door zelfstandig werk, en gemengde klassen. Veel gebruikte Montessori-materialen zijn onder andere hiërarchische leerspelletjes, zintuiglijke blokken en kunstmaterialen.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog die de Montessori-methode voor onderwijs ontwikkelde. Zij geloofde dat alle kinderen een natuurlijk verlangen hebben om te leren, en dat zij de kans moeten krijgen om dat op hun eigen manier en in hun eigen tempo te doen. De Montessorimethode is erop gericht een voorbereide omgeving te creëren waarin kinderen zelfstandig kunnen ontdekken en leren, onder begeleiding van een opgeleide leerkracht Montessori merkte zelf op dat jonge kinderen van nature wat zij noemde "spontane discipline" vertonen Ze zijn geïnteresseerd in het verkennen van hun omgeving en het leren van nieuwe dingen, maar ze houden ook van structuur en routine.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Maria Montessori was een Italiaanse onderwijzeres en arts, bekend om de onderwijsfilosofie die haar naam draagt, die de nadruk legt op onafhankelijkheid, vrijheid binnen grenzen, en respect voor de natuurlijke psychologische ontwikkeling van een kind. Montessori's onderwijsmethoden, die erop gericht zijn kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen manier te laten leren met een zo groot mogelijke zelfstandigheid, zijn gebruikt op scholen over de hele wereld.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Montessori was een Italiaanse onderwijzeres die een onderwijsfilosofie ontwikkelde die de nadruk legde op onafhankelijkheid, vrijheid binnen grenzen en respect voor de natuurlijke psychologische ontwikkeling van een kind. Haar methoden worden gebruikt in scholen over de hele wereld.
BramBram answered 1 jaar ago
Maria Montessori was een Italiaanse arts en pedagoog die de Montessori-onderwijsmethode ontwikkelde, gebaseerd op haar observaties van de natuurlijke leerprocessen van kinderen. De Montessorimethode wordt nu wereldwijd op scholen gebruikt.