Bekijk VragenCategorie: onderwijsdaltononderwijs wat is dat?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
daltononderwijs wat is dat?
2 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Dalton Education is een postsecundaire onderwijsinstelling met winstoogmerk. Het biedt associate's en bachelor's graden aan in business, informatietechnologie en strafrecht. De school is sinds 1999 geaccrediteerd door de Accrediting Council for Independent Colleges and Schools.
ArendArend answered 2 jaar ago
Daltononderwijs is een onderwijsaanpak die de nadruk legt op geïndividualiseerd leren. Het is gebaseerd op de overtuiging dat elk individu unieke sterke en zwakke punten heeft, en dat zijn of haar leerproces daarop moet worden afgestemd De Daltonschool in New York City was een van de eerste scholen die voor deze aanpak koos en die met succes leerlingen met hoge prestaties heeft voortgebracht. Sindsdien hebben veel andere scholen de onderwijsfilosofie van Dalton overgenomen, en de laatste jaren is deze steeds populairder geworden Het Daltononderwijs bestaat uit een aantal hoofdonderdelen. Ten eerste worden leerlingen ingedeeld op basis van hun capaciteiten en niet op basis van hun leeftijd. Hierdoor kunnen zij in hun eigen tempo vorderingen maken en krijgen zij onderwijs dat past bij hun niveau.