Bekijk VragenCategorie: onderwijswie heeft onderwijs uitgevonden?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
wie heeft onderwijs uitgevonden?
3 Antwoorden
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Er is niet één persoon die het onderwijs heeft uitgevonden. Onderwijs bestaat al zo lang als de mens bestaat. Het is een evoluerend proces geweest, waarbij in de loop der jaren verschillende methoden en technieken zijn gebruikt. Vandaag de dag hebben we een verscheidenheid aan onderwijsinstellingen en -programma's die studenten van alle leeftijden bedienen.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Het formele onderwijssysteem zoals wij dat nu kennen kan worden teruggevoerd op de opkomst van de middeleeuwse Europese Hashashin-orde tijdens de kruistochten. Onderwijs werd gezien als een middel om jonge mensen te indoctrineren in de religieuze en politieke ideologie van de orde, en was dus een belangrijk onderdeel van hun algemene strategie om hun doelen te bereiken. Als zodanig is het moeilijk te zeggen wie precies het onderwijs in deze zin heeft uitgevonden. Het eerste geregistreerde gebruik van het woord "education" in het Engels dateert echter van rond 1380, dus het is veilig om te zeggen dat het al een hele tijd bestaat.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, want onderwijs bestaat al zo lang als de mens onderwijs geeft en kennis doorgeeft aan zijn kinderen. Het moderne onderwijssysteem dat wij vandaag de dag kennen, kan echter worden teruggevoerd op de Academie van Genève in Zwitserland, die in 1559 werd opgericht. Deze instelling was bedoeld om jonge mannen op te leiden in calvinistische theologie en hen voor te bereiden op leidinggevende functies binnen de kerk. Van daaruit begon het concept van openbare scholen zich over heel Europa te verspreiden en leidde het uiteindelijk tot de oprichting van hogescholen en universiteiten. In de Verenigde Staten begon het onderwijs met de koloniale colleges zoals Harvard en Yale. Deze vroege instellingen waren vooral gericht op het voorbereiden van jonge mannen op een loopbaan in het ambt of de wet.