Bekijk VragenCategorie: filosofiefilosofie, wat betekent dat?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
filosofie, wat betekent dat?
4 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Het woord "filosofie" komt van twee Griekse woorden: "philein", wat liefhebben betekent, en "sophia", wat wijsheid betekent. Filosofie kan dus vertaald worden als de liefde voor de wijsheid. Filosofie is een systematische manier van denken over de wereld en onze plaats daarin. Zij houdt in dat men beredeneerde argumenten aanvoert over complexe onderwerpen, en probeert antwoorden te vinden op grote vragen over leven, dood, moraal, ethiek, kennis en werkelijkheid.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Filosofie is de liefde voor wijsheid. Het is een systeem van denken over de wereld en onze plaats daarin. Zij omvat zowel theoretische onderzoeken (zoals epistemologie, ontologie en ethiek) als praktische toepassingen (zoals politieke filosofie, esthetica en logica).
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Filosofie is de liefde voor de wijsheid. Het is een systematische studie van fundamentele problemen betreffende zaken als bestaan, kennis, waarden, rede, verstand en taal.
HesselHessel answered 1 jaar ago
De filosofie van een bepaald onderwerp is de studie van de aard van dat onderwerp, met inbegrip van de fundamentele concepten en beginselen. Met andere woorden, het is de studie van wat een bepaald onderwerp is, wat het betekent, en hoe het werkt.