Bekijk VragenCategorie: filosofiefilosofie, wat is dat?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
filosofie, wat is dat?
4 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Filosofie is de studie van algemene en fundamentele problemen betreffende zaken als bestaan, kennis, waarden, rede, verstand en taal. Het is een oude discipline, omdat het een van de oudste vastgelegde vormen van onderzoek naar de natuurfilosofie is.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat filosofie voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen. Voor sommigen is filosofie een manier van denken over de wereld waarbij de nadruk ligt op logica en rede. Anderen zien het als een zoektocht naar wijsheid of waarheid. Sommige mensen zien filosofie als een middel om problemen op te lossen, terwijl anderen het als een doel op zich zien. In het algemeen kan filosofie echter worden gedefinieerd als de studie van de grootste vragen van de mensheid. Filosofen hebben deze vragen eeuwenlang onderzocht en er bestaat geen eensgezindheid over wat de antwoorden zouden kunnen zijn.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Filosofie is de studie van algemene en fundamentele problemen betreffende zaken als bestaan, kennis, waarden, rede, verstand en taal. Zij onderscheidt zich van andere takken van de filosofie door haar kritische benadering, haar focus op tekstanalyse en haar aandringen op strenge argumentatie.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Filosofie is een onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met vragen van algemene aard over zaken als bestaan, kennis, waarden, redenen, verstand en taal. Het gaat ook om systematische reflectie over deze onderwerpen. Filosofie kan worden onderverdeeld in verschillende takken, waaronder esthetiek, ethiek, epistemologie, logica, metafysica, en sociale en politieke filosofie.