Bekijk VragenCategorie: filosofiefilosofie, wat is kunst?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
filosofie, wat is kunst?
3 Antwoorden
GijsGijs answered 2 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, omdat het voor interpretatie vatbaar is. Een gangbare definitie van kunst is echter dat het iets is dat een emotionele reactie oproept bij de toeschouwer. Daarnaast kan kunst worden gezien als een vorm van expressie, waarmee de kunstenaar zijn gedachten en gevoelens aan anderen kan overbrengen.
BrentBrent answered 2 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want er is niet één definitie van kunst. Sommige mensen zouden kunnen zeggen dat kunst iets is dat mooi is of een hoog niveau van vakmanschap heeft. Anderen zeggen dat kunst iets is dat aan het denken zet of emoties oproept. Weer anderen zouden kunnen zeggen dat kunst alles is wat gemaakt is met de bedoeling gewaardeerd te worden als esthetisch object. Uiteindelijk is het aan elk individu om te beslissen wat hij of zij als kunst beschouwt. Er zijn geen foute antwoorden, en ieders mening is geldig. Dus als je iets mooi vindt, noem het dan kunst. Als iemand anders het er niet mee eens is, is dat ook goed.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, want het is een kwestie van persoonlijke mening. Sommige mensen zeggen dat kunst alles is wat esthetisch mooi is, terwijl anderen zeggen dat het een diepere betekenis of doel moet hebben. Weer anderen zouden kunnen zeggen dat alleen bepaalde soorten kunst als echte kunstwerken worden beschouwd, terwijl andere gewoon als kunstnijverheid worden beschouwd. Uiteindelijk is het aan het individu om te beslissen wat hij of zij als kunst beschouwt. Er is geen goed of fout antwoord, en ieders definitie zal anders zijn.