Bekijk VragenCategorie: Talenhoe bracht erasmus de klassieke talen terug onder de aandacht?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe bracht erasmus de klassieke talen terug onder de aandacht?
2 Antwoorden
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Erasmus was een Nederlandse humanist en katholieke priester die een van de vroegste geleerden van de Renaissance was. Hij was een invloedrijke criticus van de scholastiek en werd een populaire leraar en auteur in klassieke talen. Hij was een van de eersten die de studie van het oude Grieks, die eeuwenlang was verwaarloosd, nieuw leven inbliezen. Zijn werk over bijbelstudies hielp ook om de belangstelling voor Hebreeuwse en Latijnse teksten te doen herleven. Erasmus' vertalingen en commentaren op de klassieke literatuur speelden een belangrijke rol bij de heropleving van de Renaissance.
ArendArend answered 1 jaar ago
Erasmus was een Nederlandse humanist uit de Renaissance die de klassieke talen weer onder de aandacht bracht. Hij geloofde dat Latijn en Grieks de fundamenten waren van een goede opleiding, en hij moedigde mensen aan deze talen te leren om de oude teksten in hun oorspronkelijke vorm te kunnen lezen. Hij vertaalde ook veel van deze oude teksten in de volkstaal, zodat meer mensen ze konden lezen. Zijn werk hielp de studie van de klassieke talen nieuw leven in te blazen, en hij zette de toon voor de Verlichting die later in de eeuw zou volgen.