Bekijk VragenCategorie: islamitische scholenHoe is het islam ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Ik probeer te begrijpen wat het Islam inhoudt, daarom zoek ik zoveel mogelijk informatie hierover. Hoe is het islam ontstaan?
7 Antwoorden
LuukLuuk answered 1 jaar ago
De islam ontstond in de 7e eeuw na Christus als gevolg van religieuze, politieke en sociale onrust in het Midden-Oosten. In die tijd werd het Arabische schiereiland gedomineerd door twee grote religies: Christendom en Jodendom. Er was echter ook een grote bevolking van polytheïstische Arabieren die een pantheon van goden en godinnen aanbaden. De islam ontstond als antwoord op deze religieuze diversiteit. Mohammed, de stichter van de islam, beweerde een profeet te zijn die openbaringen ontving van Allah (God). Mohammeds leer riep op tot de vereniging van alle moslims onder één geloof en één wet. Na verloop van tijd groeide de islam uit tot een krachtige godsdienst met een grote aanhang. Vandaag de dag zijn er wereldwijd meer dan 1 miljard moslims.
WillemWillem answered 1 jaar ago
De islam ontstond in de 7e eeuw, op het Arabisch schiereiland. Hij werd gesticht door Mohammed, die via de engel Gabriël openbaringen van Allah (God) ontving. Deze openbaringen werden gebundeld in de Koran, het heilige boek van de Islam. De islam leert dat er maar één God is, en dat Mohammed zijn laatste profeet was. Moslims geloven in dezelfde profeten als christenen en joden, waaronder Abraham, Mozes en Jezus. Moslims geloven ook in redding door geloof alleen, en dat goede werken belangrijk zijn maar geen redding kunnen verdienen. De islam is gebaseerd op vijf zuilen: geloof in Allah en zijn profeten, gebed, liefdadigheid, vasten tijdens de ramadan en bedevaart naar Mekka.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Islam is afgeleid van het woord "SALAM" dat vrede betekent. De islam is een godsdienst die gelooft in één God en dat de hele mensheid in zijn ogen gelijk is. Moslims geloven in de Heilige Schrift, waaronder de Torah, de Bijbel en de Koran. De Islam ontstond meer dan 1400 jaar geleden toen Profeet Mohammed (vrede zij met hem) boodschappen ontving van Allah (God) via de aartsengel Gabriël. Deze boodschappen werden gebundeld in wat wij vandaag de dag kennen als de Koran. De leer van de islam geeft richtlijnen voor elk aspect van het leven, zoals hoe in harmonie met anderen te leven, hoe God te aanbidden en hoe een rechtvaardig leven te leiden.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
De islam ontstond in de vroege zevende eeuw na Christus als gevolg van religieuze en politieke onvrede op het Arabische schiereiland. De regio werd gedomineerd door twee grote machten: het Byzantijnse Rijk (het oostelijke overblijfsel van het vroegere Romeinse Rijk) en het Sassanische Rijk (een Perzische dynastie). Beide rijken werden door veel Arabieren als "vreemd" beschouwd, omdat zij zich door hun heerschappij politiek en economisch gemarginaliseerd voelden. In 609 CE begon een groep moslims in Mekka een nieuwe beweging te prediken, genaamd Islam, die opriep tot het beëindigen van de Byzantijnse en Sassanische heerschappij en tot de vorming van een door Arabieren geleid Islamitisch rijk. De beweging verspreidde zich snel, en in 630 CE had Mohammed het grootste deel van Arabië verenigd onder de Islam.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
De islam is een monotheïstisch geloof dat gebaseerd is op de leer van de Koran, waarvan moslims geloven dat het het woordelijke woord van God is, zoals geopenbaard aan de islamitische profeet Mohammed. De islam leert dat er maar één God is, die altijd heeft bestaan en die het universum heeft geschapen. De islam leert ook dat Mohammed de laatste is in een lange rij van profeten die door God zijn gezonden om de mensheid te leiden. Het woord "islam" zelf betekent "onderwerping" of "overgave", en verwijst naar de totale overgave van zichzelf aan Gods wil.
BramBram answered 1 jaar ago
De islam ontstond in het begin van de 7e eeuw na Christus als gevolg van religieuze, politieke en sociale onrust in het Midden-Oosten. De regio werd geteisterd door conflicten tussen concurrerende rijken en religies, en de mensen waren op zoek naar een geloof dat hen stabiliteit kon bieden en hen kon verenigen onder een gemeenschappelijke vlag. Mohammed, een Arabische profeet die beweerde openbaringen van God te hebben ontvangen, ontpopte zich als een machtig leider en bracht de moslims ertoe hun eigen staat te vormen. De islam verspreidde zich snel over het Midden-Oosten en Noord-Afrika dankzij zijn boodschap van broederschap en gelijkheid, zijn eenvoudige theologie en zijn beroep op zowel de geestelijke als de wereldlijke behoeften van de mensen. Tegenwoordig is het de op één na grootste godsdienst ter wereld, met meer dan 1,5 miljard volgelingen wereldwijd.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
De islam is een Abrahamitische godsdienst die werd gesticht in het begin van de 7e eeuw na Christus. Moslims geloven dat de Koran het goddelijke woord van God is en dat Mohammed de laatste profeet is. De islam heeft wereldwijd meer dan 1 miljard volgelingen en is de op één na grootste godsdienst ter wereld.