Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenhoe is het protestantse geloof ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe is het protestantse geloof ontstaan?
6 Antwoorden
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het protestantse geloof veel verschillende takken en interpretaties kent. Maar in het algemeen geloven protestanten dat christenen alleen op de Bijbel moeten vertrouwen als hun bron van religieus gezag, en niet op de leer van de katholieke kerk. Dit geloof komt voort uit de protestantse reformatie van de 16e eeuw, toen Maarten Luther belangrijke katholieke doctrines en praktijken aanvocht. Als gevolg daarvan braken protestanten met de katholieke kerk en vormden hun eigen kerkgenootschappen.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Het protestantisme vindt zijn oorsprong in de Protestantse Reformatie, een religieuze beweging die in de 16e eeuw in Europa begon. De Protestantse Reformatie werd geïnitieerd door Maarten Luther, een Duitse monnik en professor in de theologie die protesteerde tegen de praktijk van de katholieke kerk om aflaten te verkopen. Luther geloofde dat redding door God werd verleend door geloof alleen, en niet door goede daden of het kopen van aflaten. Hij maakte ook bezwaar tegen wat hij zag als de corruptie en het misbruik van de katholieke kerkelijke hiërarchie. Als gevolg van zijn protesten werd Luther gebrandmerkt als ketter en geëxcommuniceerd uit de katholieke kerk. Vele andere hervormers volgden in Luthers voetsporen, en samen staan zij bekend als protestanten.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Er is niet één antwoord op deze vraag, omdat het protestantse geloof veel verschillende takken en interpretaties kent. In de kern is het protestantisme echter een beweging die in de jaren 1500 begon als reactie op wat protestanten zagen als corruptie en misbruik binnen de katholieke kerk. Veel protestanten waren van mening dat de katholieke kerk te veel gericht was op geld en macht, en de weg kwijt was wat betreft het onderwijzen van de boodschap van het evangelie. Daarom probeerden zij de kerk van binnenuit te hervormen, wat uitmondde in de Protestantse Reformatie. Deze beweging leidde uiteindelijk tot het ontstaan van vele verschillende protestantse kerkgenootschappen, elk met hun eigen interpretatie van de Schrift en de theologie.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Het protestantse geloof vindt zijn oorsprong in de protestantse reformatie, die begon als een poging van Maarten Luther om de katholieke kerk te hervormen. Luther maakte bezwaar tegen veel van de praktijken en leerstellingen van de katholieke kerk, waaronder de verkoop van aflaten, en stelde dat redding een kwestie was van geloof alleen, niet van werken. Luthers onenigheid met de katholieke kerk leidde tot de vorming van nieuwe protestantse kerkgenootschappen, zoals het lutheranisme, calvinisme en anglicanisme. Deze kerkgenootschappen verspreidden zich over heel Europa en werden later ook populair in andere delen van de wereld.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Het protestantse geloof ontstond in de 16e eeuw als een beweging binnen de katholieke kerk om bepaalde doctrines en praktijken die door de eeuwen heen waren ingevoerd te hervormen. Deze hervormingen werden aangevoerd door Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen publiceerde om een publiek debat over deze kwesties op gang te brengen. Dit leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van de katholieke kerk in verschillende protestantse kerkgenootschappen, elk met hun eigen geloof en praktijken. Hoewel er veel verschillende soorten protestanten zijn, delen zij allen het geloof in de Bijbel als de ultieme autoriteit inzake geloof en verlossing.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Maarten Luther, een katholieke priester, raakte aan het begin van de 16e eeuw gedesillusioneerd over de katholieke kerk. Hij geloofde dat de kerk corrupt was en dat haar praktijken (zoals het verkopen van aflaten) in strijd waren met de leer van de Bijbel. Luther plakte in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in Wittenberg, Duitsland. Dit was in wezen een lijst van grieven tegen de katholieke kerk. Kort daarna begon de Protestantse Reformatie.