Bekijk VragenCategorie: aardrijkskundeHoe is Nederland ontstaan en welke gevolgen heeft dit voor het landschap en de natuur?
Avatargast Staf asked 11 maanden ago
Hoe is Nederland ontstaan en welke gevolgen heeft dit voor het landschap en de natuur?
1 Antwoorden
LaurensLaurens answered 10 maanden ago
Het ontstaan van Nederland heeft een grote invloed gehad op het landschap en de natuur. De meeste benedenrivieren werden in de loop der eeuwen door mensen geruimd en gekanaliseerd. Hierdoor ontstonden grote laagvlakten waar de akkers en weilanden nu zichtbaar zijn. Ook werden regelmatig kanalen aangelegd waardoor meren, rivieren en rietlanden verdwenen. Verder hebben veel dijken, die de landen beschermen tegen zeestromingen en hoog water, de aanleg van windmolens mogelijk gemaakt, waardoor het energielandschap sterk is veranderd. Kortom, het ontstaan van Nederland heeft geleid tot ingrijpende veranderingen van het landschap en de natuur.