Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe is omgangskunde ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe is omgangskunde ontstaan?
4 Antwoorden
JorisJoris answered 1 jaar ago
Geslachtsopvoeding, of seksuele voorlichting, is het onderricht van kinderen en adolescenten in de biologische, psychologische en sociale aspecten van de menselijke seksualiteit. Het omvat een scala aan informatie, waaronder anatomie en fysiologie, seksuele gezondheid en hygiëne, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), anticonceptiemethoden. Het onderwerp seksuele voorlichting is in veel landen al jaren omstreden. Maar wetenschappelijk bewijs toont aan dat het geven van uitgebreide seksuele voorlichting aan kinderen niet leidt tot vroegere seksuele activiteit of meer zwangerschappen; integendeel, het bevordert veiliger seksuele praktijken bij jongeren en helpt hen seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) te voorkomen.
ZefZef answered 1 jaar ago
Hoewel de precieze oorsprong van omgangskunde onduidelijk is, wordt aangenomen dat het in Scandinavië is ontstaan. Omgangskunde is een Zweeds woord dat letterlijk "de studie van sociale betrekkingen" betekent Het woord deed zijn intrede in de Engelse taal in het begin van de twintigste eeuw, maar de betekenis is grotendeels onveranderd gebleven. Omgangskunde is een filosofisch en sociologisch concept dat zich concentreert op het idee van hoe mensen met elkaar omgaan in de maatschappij. Het omvat alles van familiedynamiek en relaties tot hoe mensen met vreemden omgaan. Omgangskunde tracht te verklaren waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen in verschillende sociale situaties.
ZefZef answered 1 jaar ago
OMGangskunde is een Nederlands woord dat maatschappijleer betekent. Het is een schoolvak dat over het algemeen de studie van geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en economie omvat.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
omgangskunde is een Nederlands woord dat verwijst naar de gewoonten en tradities die samenhangen met sociale interacties. Het is een woord dat alles omvat, van de manier waarop je iemand begroet tot de manier waarop je speciale gelegenheden viert. In de Nederlandse samenleving wordt veel waarde gehecht aan omgangskunde en het wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de cultuur Het begrip omgangskunde is terug te voeren tot de 14e eeuw, toen het voor het eerst werd genoemd in het boek De kunst der liefde van Andreas Capellanus.