Bekijk VragenCategorie: christelijke scholenhoe is protestantisme ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

hoe is protestantisme ontstaan?

3 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 maand ago

Het protestantisme ontstond in het begin van de 16e eeuw, als reactie op de vermeende problemen met de katholieke kerk. In die tijd waren er een aantal verschillende bewegingen binnen de katholieke kerk die veel christenen zorgen baarden. Deze omvatten corruptie onder kerkfunctionarissen, de verkoop van aflaten (die werden gezien als vergeving van mensen voor hun zonden), en het idee dat verlossing kon worden bereikt door goede werken in plaats van geloof. Als reactie op deze problemen begon een aantal personen te pleiten voor hervormingen binnen de Katholieke Kerk. Toen echter duidelijk werd dat een dergelijke hervorming uitbleef, braken sommige van deze personen helemaal met de Kerk en stichtten hun eigen protestantse denominaties.

CiscoCisco answered 1 maand ago

n de zestiende eeuw plaatste Maarten Luther – een Duitse theoloog en voormalig Augustijner monnik – 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg. Deze daad wordt algemeen beschouwd als het beginpunt van de protestantse reformatie – een van de belangrijkste gebeurtenissen in de christelijke geschiedenis. Het centrale punt van Luther was dat christenen niet door hun eigen goede werken gered worden, maar door geloof in God alleen.

EvertEvert answered 1 maand ago

Hoewel er niet één gebeurtenis is waarvan gezegd kan worden dat die de Reformatie definitief inluidde, zijn historici het erover eens dat die in 1517 begon met de publicatie door Maarten Luther van zijn 95 Stellingen. Luther was een Duitse theoloog en professor die steeds meer ontgoocheld raakte over bepaalde facetten van de Katholieke Kerk, met name de nadruk op aflaten en andere praktijken die hij als buitensporig vroom of irrelevant beschouwde. In zijn stellingen betoogt Luther dat christenen zich moeten concentreren op geloof in plaats van op werken om redding te verkrijgen. Dit standpunt brengt hem in conflict met de katholieke hiërarchie, die hem excommuniceert.