Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe is scheikunde ontstaan?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe is scheikunde ontstaan?
4 Antwoorden
AikeAike answered 1 jaar ago
Chemie is ontstaan door het werk van vele grote wetenschappers gedurende vele jaren. De eerste scheikundige was waarschijnlijk iemand die opmerkte dat verschillende soorten gesteenten verschillende kleuren hadden, en dat als ze werden verhit of verbrand, ze verschillende kleuren produceerden. Deze persoon heeft misschien ook opgemerkt dat wanneer twee verschillende gesteenten werden gecombineerd, zij soms een nieuwe kleur produceerden. Dit is het begin van chemisch denken - wanneer stoffen kunnen worden gecombineerd om iets nieuws te maken. Andere vroege scheikundigen bestudeerden hoe planten groeiden en probeerden het verbrandingsproces te begrijpen. Na verloop van tijd begonnen scheikundigen de basisprincipes van chemische reacties te begrijpen, en hoe verbindingen konden worden afgebroken en herschikt tot nieuwe stoffen. Deze kennis vormde de basis voor de moderne scheikunde.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
De oorsprong van de scheikunde kan worden teruggevoerd tot de oude wereld. Het eerste geregistreerde chemische experiment werd uitgevoerd door de Egyptische alchemist Zosimos van Panopolis in de 3e eeuw voor Christus. In China dateren de vroegste bewijzen van alchemie uit de 7e eeuw v.C., terwijl in India verwijzingen naar chemische processen te vinden zijn in de Veda's - oude Hindoeteksten die dateren van 1500 v.C..
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Het is een lang en ingewikkeld verhaal, maar om u een heel kort overzicht te geven: scheikunde gaat terug tot de oude Egyptenaren, die tot de eerste mensen behoorden die experimenteerden met natuurlijke materialen en stoffen. Zij extraheerden oliën uit planten, maakten kleurstoffen uit mineralen, enzovoort. Later, in de Middeleeuwen, begonnen scheikundigen de elementen en hun onderlinge wisselwerking te bestuderen. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de moderne scheikunde in de 18e eeuw.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Chemie ontstond in de dagen voor de moderne wetenschap. Het was een tijd waarin mensen vertrouwden op observatie en experimenten om de wereld om hen heen te begrijpen. Een van de vroegst bekende scheikundigen was Theophrastus uit Griekenland. Hij leefde in de 4e eeuw voor Christus en wordt vaak beschouwd als.. de "vader van de chemie" Theophrastus was geïnteresseerd in de interactie tussen materialen. Dit bracht hem ertoe experimenten uit te voeren met verschillende stoffen, zoals zwavel, zout en metaaloxide. Vandaag de dag is scheikunde nog steeds grotendeels gebaseerd op experimenten en observatie. We hebben nu echter een veel beter begrip van de atoomstructuur en de krachten die chemische reacties sturen.