Bekijk VragenCategorie: onderwijshoe kun je kind aanmelden basisschool?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe kun je kind aanmelden basisschool?
2 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
U moet contact opnemen met uw plaatselijke schooldistrict voor informatie over de specifieke vereisten voor de inschrijving van een kind op de basisschool. Meestal moet u de geboorteakte van het kind, inentingsgegevens en een bewijs van woonplaats (bijvoorbeeld een energierekening of een huurcontract) overleggen. Sommige schooldistricten eisen ook dat ouders het sofinummer van hun kind opgeven.
ZefZef answered 1 jaar ago
Om een kind voor de basisschool in te schrijven, moet u een bewijs van woonplaats, de geboorteakte van uw kind en inentingsgegevens overleggen. Mogelijk moet u ook een bewijs van inkomen overleggen als uw kind gratis of met korting naar school gaat. Neem contact op met het schooldistrict waar u woont voor meer informatie over het inschrijven van uw kind op de basisschool.