Bekijk VragenCategorie: schoolexamenshoe lang duurt eindexamen engels?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

hoe lang duurt eindexamen engels?

3 Antwoorden
AikeAike answered 2 maanden ago

Dat hangt van het examen af 
 
Voor het AP English Language and Composition Examen hebben studenten 3 uur om zowel het multiple-choice gedeelte als het free-response gedeelte te maken 
 
De ACT English Test heeft 45 vragen die in 45 minuten moeten worden beantwoord 
 
De SAT Reading Test bevat 52 vragen die in 65 minuten moeten worden beantwoord 
 
De TOEFL iBT Reading Section duurt 60 minuten en bestaat uit 36-43 vragen.

CornaldCornald answered 2 maanden ago

Het eindexamen Engels duurt ongeveer twee uur. Het is verdeeld in twee delen: schrijven en lezen. Het schrijfgedeelte duurt ongeveer een uur, en het leesgedeelte ongeveer een uur. Tussen de twee delen is er een korte pauze.

DouweDouwe answered 2 maanden ago

Hoewel de precieze tijd die een examen Engels in beslag neemt, kan variëren naargelang het examen en het niveau waarop het wordt afgelegd, zullen de meeste examens van dit type over het algemeen een vergelijkbare vorm hebben en dus evenveel tijd in beslag nemen 
 
Een typisch eindexamen Engels bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel meestal meerkeuze is en het tweede deel uit open vragen bestaat. Het meerkeuzegedeelte van het examen is meestal vrij snel af te leggen, omdat de leerlingen gewoon het juiste antwoord uit een gegeven lijst moeten kiezen.