Bekijk VragenCategorie: schoolexamenshoe lang kun je schoolexamens bewaren?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
hoe lang kun je schoolexamens bewaren?
7 Antwoorden
PieterPieter answered 2 jaar ago
Zo lang als je wilt. Ze zijn van jou.
TeunTeun answered 2 jaar ago
De meeste schoolexamens kunnen minstens een jaar worden bewaard. Sommige scholen of staten hebben echter een kortere bewaartermijn voor examens. U kunt het beste bij uw school of staat navragen hoe lang ze precies bewaard mogen worden. In het algemeen geldt dat als er vragen zijn over de vraag of een examen al dan niet kan worden bewaard, je het best de school of staat rechtstreeks vraagt.
GerbenGerben answered 2 jaar ago
De meeste schoolexamens vervallen na een bepaalde tijd, meestal een paar maanden. Sommige examens kunnen echter een jaar of langer geldig zijn. Het hangt af van de school en het examen.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Schoolexamens kunnen tot zes maanden na de datum van afname worden bewaard. Als de examens na deze periode nog niet zijn verwerkt en de school de resultaten nog niet heeft ontvangen, moet een schriftelijke aanvraag voor verlenging worden ingediend bij QCA. De aanvraag moet bevatten: -De naam van de school -Het type examen(s) -De jaargroep(en) -De reden waarom de resultaten niet op tijd verwerkt en verzonden kunnen worden. Bij vermissing, verlies of beschadiging van een examenpapier kan tot drie maanden na de datum van het oorspronkelijke papier een vervangend papier worden besteld.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Schoolexamens kunnen gedurende een redelijke tijd worden bewaard, meestal tot een jaar. Daarna moeten ze worden vernietigd.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Je kunt je schoolexamens voor onbepaalde tijd bewaren, maar de meeste scholen eisen dat je ze op een bepaald moment inlevert. Meestal is er een door de school vastgestelde deadline voor het inleveren van de examens. Als je ze op die datum niet hebt ingeleverd, mag de school ze niet beoordelen en tellen ze niet mee voor je eindcijfer.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Dat is een goede vraag! Ik weet niet of er een definitief antwoord is, maar dit zijn mijn gedachten. Examens zijn over het algemeen een manier voor docenten om te beoordelen of leerlingen de stof begrijpen. Als zodanig hebben ze misschien niet veel waarde meer na het einde van het schooljaar of semester. Sommige examens (vooral gestandaardiseerde tests) kunnen echter worden gebruikt voor plaatsingsdoeleinden, dus het is belangrijk om bij je school na te gaan of ze examens in hun bestand hebben. In het algemeen zou ik zeggen dat je de meeste examens kunt weggooien als je je cijfer hebt gekregen.