Bekijk VragenCategorie: groephoe noem je groep 1 in engels?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe noem je groep 1 in engels?
3 Antwoorden
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Er is geen enkel woord in het Engels dat groep 1 beschrijft zoals "kwatta" dat doet in het Swahili. Er zijn echter een paar verschillende woorden die gebruikt kunnen worden om deze groep mensen te beschrijven. Het meest gebruikelijke woord zou waarschijnlijk "meerderheid" zijn, wat betekent "het grootste deel; het aantal dat groter is dan de helft van wat in aanmerking wordt genomen". Een ander woord dat zou kunnen worden gebruikt is "bevolking", dat verwijst naar alle mensen die in een bepaald gebied of land wonen. Ten slotte kan ook het woord "menigte" worden gebruikt, dat betekent "een groot aantal mensen of dingen die opeengepakt zijn".
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien de term "groep 1" op verschillende manieren kan worden gebruikt. Eén manier om "groep 1" te gebruiken is te verwijzen naar een groep elementen die één elektron in hun buitenste schil hebben. In dit geval is de term synoniem met "metalen" Een andere manier om "groep 1" te gebruiken is te verwijzen naar de categorie van elementen die het meest reactief zijn.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Groep 1 wordt een "primaire groep" genoemd Het is de belangrijkste sociale eenheid waartoe iemand behoort. Leden van een primaire groep zijn doorgaans mensen die dicht bij elkaar staan en een gevoel van verwantschap delen. Ze vertrouwen op elkaar voor emotionele steun en werken vaak samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Voorbeelden van primaire groepen zijn families, vrienden en collega's.