Bekijk VragenCategorie: biologieHoe vindt de ademhaling van cellen plaats?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Hoe vindt de ademhaling van cellen plaats?
3 Antwoorden
EvertEvert answered 1 jaar ago
De ademhaling van cellen vindt plaats door het omzetten van voedingsstoffen als glucose en zuurstof in energie via de stofwisseling. In dit proces produceren cellen koolzuur en water als afvalstoffen. Deze proceswordt ook wel aerobe respiration genoemd.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Cellen ademen door middel van de processen van fotosynthese en respiration. Fotosynthese bestaat uit het omzetten van energie van licht in chemische energie en het opslaan hiervan in moleculen. Respiration is het omzetten van de opgeslagen chemische energie in ATP (adenosine tri-fosfaat) voor celenergie.
BramBram answered 1 jaar ago
De ademhaling van cellen gebeurt door het omzetten van voedingsstoffen in energie. Hiervoor neemt het celmembraan de voedingsstoffen op en worden deze, met behulp van enzymen, omgezet in energie. De energie die hieruit wordt geproduceerd helpt het celmetabolisme en is het eindproduct van de celademhaling.