Bekijk VragenCategorie: schoolexamenshoe werkt compensatiepunten op het vmbo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
hoe werkt compensatiepunten op het vmbo?
3 Antwoorden
DaafDaaf answered 2 jaar ago
De meeste VMBO-scholen hanteren een systeem van compensatiepunten, waardoor leerlingen die niet helemaal aan de eisen voor een bepaald vak voldoen, toch dat vak kunnen volgen. Als een leerling bijvoorbeeld een 4 voor Engels moet halen om toegelaten te worden tot de gewenste beroepsopleiding, maar slechts een 3 haalt, kan hij dat goedmaken door goede cijfers voor andere vakken te halen. Elke school heeft zijn eigen specifieke eisen en beleid als het gaat om compensatiepunten, dus het is het beste om te controleren met uw gekozen school om te zien wat ze vereisen.
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Het Nederlandse onderwijssysteem is verdeeld in verschillende niveaus, waarvan het vmbo het laagste is. Het is ook het meest voorkomende niveau, aangezien ongeveer 60% van alle leerlingen naar een vmbo-school gaat    vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, wat zoveel betekent als voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit niveau heette vroeger LBO, maar werd hernoemd in een poging het imago op te waarderen (LBO heeft een enigszins negatieve connotatie).   Leerlingen die naar een vmbo-school gaan, bereiden zich meestal vier jaar lang voor op hun eindexamen (ook wel Schoolonderzoek of SO genoemd).
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Elk schooljaar beginnen leerlingen in Nederland met een basisaantal van 200 punten. Dit aantal kan omhoog of omlaag gaan, afhankelijk van de prestaties en het gedrag van de leerling.   Voor elk vak dat een leerling volgt, krijgt hij punten om te slagen voor het examen. Hoe moeilijker het vak, hoe meer punten er worden toegekend. Daarnaast kunnen leerlingen ook extra punten verdienen voor goed gedrag en extra werk (zoals het volgen van een extra vak of het doen van sport)    Leerlingen verliezen punten voor zakken voor examens, storend gedrag in de klas en ander slecht gedrag. Als ze geen punten meer hebben, mogen ze geen examen meer doen in dat vak en moeten ze dat jaar overdoen.