Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe werkt een bedrijfseconomie?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe werkt een bedrijfseconomie?
3 Antwoorden
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Een bedrijfseconomie is een systeem waarin bedrijven goederen en diensten produceren en met elkaar uitwisselen om aan de behoeften van de consumenten te voldoen. In een vrije markteconomie concurreren bedrijven met elkaar om winst te maken door goederen en diensten te produceren en te verkopen die consumenten nodig hebben of willen hebben. In dit systeem worden de prijzen bepaald door de krachten van vraag en aanbod, en bedrijven maken winst door producten te verkopen tegen prijzen die hoger liggen dan hun productiekosten. Overheidsinterventie in de vorm van voorschriften, tarieven of subsidies kan de werking van de vrije markt verstoren en tot inefficiënties in de economie leiden. Uiteindelijk is het aan de consument om te beslissen welke producten hij wil kopen en welke bedrijven hij met zijn geld wil steunen.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Een bedrijfseconomie is een systeem waarin bedrijven met elkaar interageren om goederen en diensten te produceren en te verhandelen. In een bedrijfseconomie gebruiken bedrijven natuurlijke hulpbronnen, land en arbeid om goederen en diensten te produceren die vervolgens voor geld worden verhandeld. Het geld dat bedrijven verdienen, kan worden gebruikt om meer grondstoffen te kopen, meer werknemers in dienst te nemen of het bedrijf uit te breiden. Bedrijven gebruiken geld ook om goederen en diensten van andere bedrijven te kopen. Zo ontstaat een kringloop van economische activiteit waarin bedrijven goederen en diensten produceren en met elkaar verhandelen, en geld wordt gebruikt om deze uitwisseling mogelijk te maken.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Bedrijfseconomieën werken door stimulansen te geven aan mensen om goederen en diensten te produceren en te verhandelen. In een markteconomie produceren bedrijven goederen en diensten als reactie op de vraag van consumenten. De producenten maken winst door hun producten te verkopen tegen een hogere prijs dan de productiekosten. Met deze winst kunnen zij opnieuw investeren in hun bedrijf, meer werknemers in dienst nemen en meer goederen en diensten produceren. Door de toegenomen productie van goederen en diensten kunnen consumenten meer producten kopen tegen lagere prijzen, waardoor hun levensstandaard stijgt. Handel stelt mensen in staat zich te specialiseren in de productie van bepaalde goederen of diensten, waardoor de algehele productiviteit van de samenleving toeneemt. Door handel te drijven met andere landen kunnen bedrijven hun producten aan een grotere markt verkopen.