Bekijk VragenCategorie: groephoe werkt een telraam in groep 3?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe werkt een telraam in groep 3?
5 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Een telraam is een instrument waarmee mensen wiskundige bewerkingen kunnen uitvoeren door kleine kralen heen en weer te schuiven op een reeks draden of staven. Het door elke kraal vertegenwoordigde getal wordt bepaald door de positie van de kraal op de draad. In groep 3 leren de leerlingen hoe zij een telraam kunnen gebruiken om getallen op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen. Ze leren er ook vierkantswortels en derdemachtswortels mee te vinden. Om bijvoorbeeld twee getallen bij elkaar op te tellen of af te trekken, schuift de leerling de kralen op de twee draden die bij die getallen horen naar elkaar toe. Om het product van twee getallen te vinden, schuift de leerling alle kralen op een draad op een andere draad. En zo verder...
ZefZef answered 1 jaar ago
Een telraam is een eenvoudige rekenmachine die een reeks kralen gebruikt om getallen voor te stellen. De kralen kunnen op en neer worden bewogen op staven om optellen en aftrekken voor te stellen, en het getal dat door de kralen in een bepaalde kolom wordt weergegeven is het resultaat van het optellen of aftrekken van die kolom. Voor vermenigvuldiging en deling werkt het telraam op dezelfde manier, maar met meerdere kolommen kralen.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Het telraam is een handmatig instrument dat wordt gebruikt om wiskundige bewerkingen uit te voeren. Het bestaat uit een frame met daarop schuifkralen (tellers of eenheden genoemd) die getallen voorstellen. Het telraam wordt bediend door de kralen van de ene naar de andere plaats op het frame te schuiven volgens een aantal specifieke regels. Bij optellen en aftrekken worden de kralen van rechts naar links (of omgekeerd) over het frame bewogen om het lopende totaal bij te houden. Vermenigvuldiging en deling worden uitgevoerd door twee abaci haaks op elkaar te plaatsen en de kralen ertussen heen en weer te bewegen volgens de vereiste berekening.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Een telraam is een hulpmiddel waarmee gebruikers wiskundige bewerkingen kunnen uitvoeren door kralen over een reeks draden of staven te schuiven. De kralen worden op en neer bewogen over de draden om verschillende getallen voor te stellen, en gebruikers kunnen getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen door de kralen dienovereenkomstig te bewegen. Abaci worden al eeuwenlang in verschillende culturen gebruikt voor rekenkundige bewerkingen, het omrekenen van valuta en andere taken. In sommige delen van de wereld, vooral in Oost-Azië, worden ze nog steeds gebruikt voor elementaire wiskundige berekeningen.
AikeAike answered 1 jaar ago
Een telraam is een apparaat dat wordt gebruikt om mensen te helpen bij het uitvoeren van wiskundige berekeningen. Het heeft een reeks kralen die aan draden op en neer kunnen worden geschoven, en elke kraal stelt een getal voor. Om getallen op te tellen of af te trekken, beweeg je de kralen omhoog of omlaag om het nieuwe totaal weer te geven. Voor vermenigvuldigen en delen gebruik je meestal een speciale vorm van het telraam met meer kralen. Abaci bestaan al eeuwen en waren ooit zeer populaire hulpmiddelen bij het rekenen. In sommige delen van de wereld worden ze nog steeds gebruikt, maar ze zijn grotendeels vervangen door rekenmachines en computers.