Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe wordt scheikunde ook wel genoemd?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
hoe wordt scheikunde ook wel genoemd?
7 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Chemie wordt ook wel de wetenschap van atomen en moleculen genoemd. Het is de studie van de stoffen waaruit alle materie in het universum bestaat, en hoe ze op elkaar inwerken.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd omdat het de studie is van materie en de veranderingen die materie ondergaat. Het wordt als centraal beschouwd omdat scheikunde natuurwetenschappen zoals natuurkunde en aardwetenschappen, en biologische wetenschappen zoals biologie en geneeskunde met elkaar verbindt.
AikeAike answered 2 jaar ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd, omdat zij de natuur- en levenswetenschappen met elkaar verbindt. Fysische wetenschappen houden zich bezig met levenloze objecten zoals atomen, moleculen en deeltjes. De biowetenschappen houden zich bezig met levende objecten zoals planten en dieren. Chemie integreert de kennis van deze twee takken van wetenschap door uit te leggen hoe de activiteiten van de natuur- en levenswetenschappen op moleculair niveau met elkaar samenhangen.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd, omdat zij de natuurwetenschappen (natuurkunde, sterrenkunde en wiskunde) verbindt met de biowetenschappen (biologie, plantkunde en zoölogie). Zij wordt ook wel de "koningin der wetenschappen" genoemd, omdat zij zo veel verschillende kennisgebieden omvat.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Chemie wordt ook wel de centrale wetenschap genoemd omdat zij de andere natuurwetenschappen met elkaar verbindt. Zij slaat een brug tussen natuurkunde en biologie en tussen geologie en milieuwetenschappen. Chemie is essentieel om te begrijpen hoe de wereld op moleculair niveau in elkaar zit, en speelt daarom zo'n belangrijke rol in zo veel verschillende vakgebieden.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd, omdat zij de natuurwetenschappen (natuurkunde en aardwetenschappen) verbindt met de biologische wetenschappen (biologie, plantkunde en zoölogie). Zij wordt ook wel de "koningin der wetenschappen" genoemd, omdat zij alle andere wetenschappen verenigt.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd, omdat zij de andere natuurwetenschappen - natuurkunde, biologie en aardwetenschappen - met elkaar verbindt. Zij wordt ook natuurwetenschap genoemd omdat zij de studie van materie en energie is. Tenslotte wordt scheikunde ook wel een "fundamentele wetenschap" genoemd omdat de theorieën en principes ervan ten grondslag liggen aan alle andere natuurwetenschappen.