Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe wordt scheikunde ook wel genoemd?
Avatargast Staf asked 1 maand ago
hoe wordt scheikunde ook wel genoemd?
3 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 maand ago
Chemie wordt ook wel de wetenschap van atomen en moleculen genoemd. Het is de studie van de stoffen waaruit alle materie in het universum bestaat, en hoe ze op elkaar inwerken.
EvertEvert answered 1 maand ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd omdat het de studie is van materie en de veranderingen die materie ondergaat. Het wordt als centraal beschouwd omdat scheikunde natuurwetenschappen zoals natuurkunde en aardwetenschappen, en biologische wetenschappen zoals biologie en geneeskunde met elkaar verbindt.
AikeAike answered 1 maand ago
Scheikunde wordt ook wel de "centrale wetenschap" genoemd, omdat zij de natuur- en levenswetenschappen met elkaar verbindt. Fysische wetenschappen houden zich bezig met levenloze objecten zoals atomen, moleculen en deeltjes. De biowetenschappen houden zich bezig met levende objecten zoals planten en dieren. Chemie integreert de kennis van deze twee takken van wetenschap door uit te leggen hoe de activiteiten van de natuur- en levenswetenschappen op moleculair niveau met elkaar samenhangen.