Bekijk VragenCategorie: schoollessenhoe worstelt de natuurkunde met de zwaartekracht?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe worstelt de natuurkunde met de zwaartekracht?
4 Antwoorden
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Er zijn een paar manieren waarop natuurkundigen worstelen met de zwaartekracht. Eén manier is dat de algemene relativiteit, de huidige geaccepteerde theorie van de zwaartekracht, onverenigbaar is met de kwantummechanica. Dit betekent dat we de zwaartekracht niet volledig kunnen beschrijven met de wetten van de kwantummechanica. Een andere manier waarop natuurkundigen worstelen met de zwaartekracht is door te proberen deze in overeenstemming te brengen met de andere fundamentele natuurkrachten. De zwaartekracht is veel zwakker dan de andere fundamentele krachten, en het is dus niet altijd duidelijk hoe hij daarbij past. Sommige theorieën proberen de zwaartekracht op te nemen in een grote geïntegreerde theorie (GUT), terwijl andere voorstellen dat de zwaartekracht een opkomende kracht is die het gevolg is van de interacties van de andere drie fundamentele krachten.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Zwaartekracht is een aantrekkingskracht tussen massa's. Het is verreweg de zwakste van de vier fundamentele krachten, maar ze is altijd aantrekkelijk en de energie raakt nooit op. De sterkte van de zwaartekracht is afhankelijk van de afstand tussen de twee massa's. Hoe verder ze van elkaar verwijderd zijn, hoe zwakker de zwaartekracht tussen hen is. Dit verklaart waarom astronauten in de ruimte kunnen zweven: omdat ze zo ver van de zwaartekracht van de aarde verwijderd zijn, is de zwaartekracht tussen hen en de aarde heel zwak.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
De zwaartekracht is een aantrekkingskracht die bestaat tussen alle massa's in het heelal. Het is de zwakste kracht, maar hij is altijd aantrekkelijk en houdt nooit op met werken. De zwaartekracht kan worden gemeten aan de hand van de effecten ervan op voorwerpen. Als je bijvoorbeeld een appel laat vallen, trekt de zwaartekracht hem naar de grond. Hoe meer massa een voorwerp heeft, hoe groter de zwaartekracht tussen dat voorwerp en andere voorwerpen. De zwaartekracht kan worden verklaard aan de hand van de bewegingswetten van Newton en de algemene relativiteitstheorie van Einstein.
ZefZef answered 1 jaar ago
De zwaartekracht is een van de vier fundamentele krachten in de natuurkunde. Het is de kracht die voorwerpen naar elkaar toe trekt, en waardoor wij op de aarde kunnen staan en niet de ruimte in worden getrokken. De beroemdste vergelijking in de hele natuurkunde is Einsteins algemene relativiteitsvergelijking, die de zwaartekracht beschrijft in termen van de kromming van de ruimtetijd.