Bekijk VragenCategorie: onderwijshoe ziet het voortgezet onderwijs eruit?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit?
2 Antwoorden
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Het secundair onderwijs lijkt meestal op een voortzetting van het basisonderwijs, met dezelfde basisvakken die aan bod komen. In het voortgezet onderwijs wordt echter vaak meer aandacht besteed aan diepgang en kritische denkvaardigheden. Bovendien kiezen veel studenten ervoor zich in een of meer onderwerpen te specialiseren, waardoor ze die onderwerpen verder kunnen uitdiepen. Het secundair onderwijs is ook socialer dan de lagere school, omdat de leerlingen nu ouder zijn en vriendschappen en associaties met hun medeleerlingen kunnen aangaan die hun hele academische loopbaan en daarna kunnen duren. Dit gemeenschapsgevoel kan een belangrijk onderdeel zijn van de onderwijservaring van leerlingen.
LaurensLaurens answered 1 jaar ago
Er is veel variatie in het voortgezet onderwijs, maar in het algemeen omvat het de klassen 6-12 en volgt het een voorgeschreven curriculum. In de Verenigde Staten gaan leerlingen bijvoorbeeld meestal naar de middenschool (klas 6-8) en vervolgens naar de middelbare school (klas 9-12). De leerplannen verschillen per staat en district, maar omvatten over het algemeen een aantal kernvakken zoals Engels/taal, wiskunde, natuurwetenschappen, maatschappijleer en vreemde talen. Keuzevakken of Advanced Placement (AP) cursussen kunnen ook worden aangeboden in specifieke studierichtingen zoals kunst of muziek. Veel scholen bieden ook buitenschoolse activiteiten aan, zoals sportteams of clubs.