Bekijk VragenCategorie: schoolexamensis cito toets verplicht?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is cito toets verplicht?
5 Antwoorden
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Er is geen nationaal mandaat voor cito-toetsen in de Verenigde Staten. Veel schooldistricten en staten eisen echter cito-toetsen als maatstaf voor de prestaties van leerlingen.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Nee. De cito-toets is niet verplicht. Het is echter wel sterk aan te bevelen dat studenten de cito-toets maken, omdat het een nauwkeurige maatstaf is voor het vermogen van een student om Nederlandse teksten te lezen en te begrijpen.
FrankyFranky answered 2 jaar ago
Nee, de cito-toets is niet verplicht. Het is echter wel een academische kernnorm voor Engelse taalvaardigheid voor leerlingen van groep 3-8 in de Verenigde Staten.
DimitriDimitri answered 2 jaar ago
Nee, de cito-toets is niet verplicht. Maar als je als student naar een Nederlandse universiteit wilt, moet je de cito-toets wel maken. De cito-toets wordt afgenomen door het Centraal instituut voor TOEFL-onderwijs (CITO) en wordt gebruikt om je niveau van de Nederlandse taal te meten.
ArendArend answered 2 jaar ago
Nee, de cito-toets is niet verplicht. Het is een nationale toets die alle studenten in Nederland moeten afleggen om hun diploma te ontvangen.