Bekijk VragenCategorie: schoolexamensis cito toets verplicht?
Avatargast Staf asked 1 maand ago

is cito toets verplicht?

2 Antwoorden
FeddeFedde answered 1 maand ago

Er is geen nationaal mandaat voor cito-toetsen in de Verenigde Staten. Veel schooldistricten en staten eisen echter cito-toetsen als maatstaf voor de prestaties van leerlingen.

FeddeFedde answered 1 maand ago

Nee. De cito-toets is niet verplicht. Het is echter wel sterk aan te bevelen dat studenten de cito-toets maken, omdat het een nauwkeurige maatstaf is voor het vermogen van een student om Nederlandse teksten te lezen en te begrijpen.