Bekijk VragenCategorie: schoolexamensis de cito toets een bindend advies?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is de cito toets een bindend advies?
3 Antwoorden
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Nee, de cito-toets is geen bindend advies. De cito-toets kan een handig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw kind, maar uiteindelijk is het aan u als ouder om te beslissen wat het beste is voor uw kind. Elk kind is anders en leert op verschillende manieren, dus heb niet het gevoel dat u zich strikt moet houden aan de cito-toetsresultaten. Gebruik ze in plaats daarvan als een hulpmiddel in uw totale besluitvormingsproces.
JorisJoris answered 10 maanden ago
De cito-toets is een bindend advies, wat betekent dat hij door alle scholen in Nederland moet worden gevolgd. De cito-toets meet hoe goed leerlingen de Nederlandse taal hebben geleerd. Hij wordt gebruikt om te bepalen of leerlingen klaar zijn voor de volgende klas.
GerbenGerben answered 10 maanden ago
Nee, de cito-toets is een bindend advies. Scholen zijn verplicht alle leerlingen in de klassen 3 tot en met 8 en eenmaal op de middelbare school te toetsen. De cito-toets wordt gebruikt om te meten of een leerling op niveau kan lezen, schrijven en rekenen. Scores van de cito-toets helpen om leerlingen te identificeren die extra hulp nodig hebben om succesvol te zijn op school.