Bekijk VragenCategorie: schoolexamensis de cito toets een bindend advies?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is de cito toets een bindend advies?
3 Antwoorden
LuukLuuk answered 2 jaar ago
Nee, de cito-toets is geen bindend advies. De cito-toets kan een handig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van uw kind, maar uiteindelijk is het aan u als ouder om te beslissen wat het beste is voor uw kind. Elk kind is anders en leert op verschillende manieren, dus heb niet het gevoel dat u zich strikt moet houden aan de cito-toetsresultaten. Gebruik ze in plaats daarvan als een hulpmiddel in uw totale besluitvormingsproces.
JorisJoris answered 1 jaar ago
De cito-toets is een bindend advies, wat betekent dat hij door alle scholen in Nederland moet worden gevolgd. De cito-toets meet hoe goed leerlingen de Nederlandse taal hebben geleerd. Hij wordt gebruikt om te bepalen of leerlingen klaar zijn voor de volgende klas.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Nee, de cito-toets is een bindend advies. Scholen zijn verplicht alle leerlingen in de klassen 3 tot en met 8 en eenmaal op de middelbare school te toetsen. De cito-toets wordt gebruikt om te meten of een leerling op niveau kan lezen, schrijven en rekenen. Scores van de cito-toets helpen om leerlingen te identificeren die extra hulp nodig hebben om succesvol te zijn op school.