Bekijk VragenCategorie: peutersis een peuterspeelzaal goedkoper dan het kinderdagverblijf?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is een peuterspeelzaal goedkoper dan het kinderdagverblijf?
5 Antwoorden
TijmenTijmen answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de kosten van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven sterk kunnen variëren, afhankelijk van factoren als locatie, programmatype en de leeftijd van het kind. In het algemeen is de voorschool echter goedkoper dan de kinderopvang. Een van de redenen hiervoor is dat voorscholen doorgaans meer uren opvang per week bieden dan kinderdagverblijven. Bovendien worden veel voorscholen door de overheid gesubsidieerd, wat de totale kosten drukt. Ten slotte vinden veel ouders dat het goedkoper is om hun kind naar een plaatselijke voorschool te sturen dan naar een dagverblijf dat verder weg ligt.
GerbenGerben answered 2 jaar ago
In de meeste gevallen is voorschoolse opvang goedkoper dan dagopvang. Volgens de National Association of Child Care Resource and Referral Agencies variëren de gemiddelde kosten van voltijdse opvang in een centrum van $4.600 tot $11.700 per jaar voor baby's en peuters. Voorschoolse programma's brengen doorgaans minder in rekening dan kinderdagverblijven. Uit een recente studie van de organisatie bleek bijvoorbeeld dat het gemiddelde schoolgeld voor vierjarigen 5.581 dollar bedroeg in openbare voorscholen en 8.589 dollar in particuliere voorscholen. Sommige staten bieden echter subsidies of beurzen aan die de kleuterschool betaalbaarder kunnen maken.
ArendArend answered 2 jaar ago
Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, omdat de kosten van peuterspeelzalen en kinderopvang sterk kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en het soort programma. Maar volgens een recent rapport van Child Care Aware of America bedragen de gemiddelde jaarlijkse kosten voor voltijdse opvang in een centrum voor baby's en peuters $11.666, terwijl de gemiddelde jaarlijkse kosten voor deeltijdse opvang $4.872 bedragen. Het is dus over het algemeen goedkoper om uw kind voltijds naar de kleuterschool te sturen dan naar de kinderopvang.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
In de meeste gevallen zijn voorscholen goedkoper dan kinderdagverblijven. De reden hiervoor is dat voorscholen doorgaans een lagere leerling-leraarratio hebben dan kinderdagverblijven, en ze bieden ook meer uren onderwijs per week.
ArendArend answered 1 jaar ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat de kosten van voorschoolse opvang en dagopvang sterk kunnen variëren, afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de locatie van de school of het dagverblijf, de leeftijd van uw kind, en of u een particuliere of openbare school kiest. Maar volgens een rapport van Child Care Aware America varieerden de gemiddelde jaarlijkse kosten voor voltijdse opvang in een centrum in 2015 van $4.844 voor een gezin met een zuigeling tot $22.619 voor een gezin met een kleuter.