Bekijk VragenCategorie: filosofieis filosofie kunst?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is filosofie kunst?
4 Antwoorden
GerbenGerben answered 2 jaar ago
Kunst wordt traditioneel gedefinieerd als een creatieve inspanning die emoties, ideeën of Schoonheid tot uitdrukking brengt in een technologische vorm zoals schilderkunst, beeldhouwkunst of muziek. Maar het woord "kunst" wordt ook ruimer gebruikt om alles te beschrijven wat vreugde brengt, problemen oplost of beide. Filosofie zou dus als een soort kunst kunnen worden beschouwd omdat zij vaak plezier en inzicht verschaft terwijl zij concepten of problemen aanpakt.   Filosofie impliceert ook creativiteit en een element van subjectiviteit, aangezien verschillende mensen verschillende interpretaties kunnen hebben van wat filosofische argumenten betekenen. Maar in de kern is filosofie de liefde voor wijsheid - men zou dus kunnen stellen dat wijsheid het ware doel van filosofie is, in plaats van louter creativiteit of subjectieve interpretatie.
FeddeFedde answered 2 jaar ago
Filosofie kan gezien worden als een eigen kunstvorm, vooral als je het vergelijkt met andere niet-kunstvormen zoals wetenschap. Het belangrijkste verschil tussen filosofie en kunst is dat kunst gebaseerd is op emotie, terwijl filosofie gebaseerd is op rede. Dit betekent niet dat filosofie niet emotioneel kan zijn, of dat kunst niet rationeel kan zijn; het betekent eerder dat de basis van beide verschillend is. Een liedje kan je bijvoorbeeld gelukkig maken zonder dat je weet waarom, terwijl een filosofisch betoog je op een nieuwe manier over dingen kan laten nadenken, maar je niet noodzakelijk een bepaalde emotie laat voelen. Op die manier lijkt filosofie meer op wiskunde of wetenschap dan op kunst.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord, want er zijn verschillende interpretaties van wat wel en niet als kunst wordt beschouwd. Sommigen zullen zeggen dat filosofie niet als kunst kan worden beschouwd omdat er geen tastbare of zichtbare creatieve output bij komt kijken, terwijl anderen misschien beweren dat het filosoferen zelf een daad van creativiteit is. Uiteindelijk is het aan elk individu om te beslissen wat hij of zij gelooft. Sommigen vinden dat filosofie kunst is, anderen niet. Er zijn geen goede of foute antwoorden; het is gewoon een kwestie van persoonlijke mening.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Filosofie is een vorm van kunst. Ze kan worden gebruikt om de aard van de kunst te onderzoeken, en ze kan ook worden gebruikt om zelf prachtige kunstwerken te creëren. Een voorbeeld is de filosofie van Friedrich Nietzsche, die door kunstenaars als Pablo Picasso en Jean Paul Sartre werd gebruikt om enkele van hun beroemdste werken te maken.