Bekijk VragenCategorie: filosofieis filosofie kunst?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago

is filosofie kunst?

2 Antwoorden
GerbenGerben answered 2 maanden ago

Kunst wordt traditioneel gedefinieerd als een creatieve inspanning die emoties, ideeën of Schoonheid tot uitdrukking brengt in een technologische vorm zoals schilderkunst, beeldhouwkunst of muziek. Maar het woord “kunst” wordt ook ruimer gebruikt om alles te beschrijven wat vreugde brengt, problemen oplost of beide. Filosofie zou dus als een soort kunst kunnen worden beschouwd omdat zij vaak plezier en inzicht verschaft terwijl zij concepten of problemen aanpakt.
 
Filosofie impliceert ook creativiteit en een element van subjectiviteit, aangezien verschillende mensen verschillende interpretaties kunnen hebben van wat filosofische argumenten betekenen. Maar in de kern is filosofie de liefde voor wijsheid – men zou dus kunnen stellen dat wijsheid het ware doel van filosofie is, in plaats van louter creativiteit of subjectieve interpretatie.

FeddeFedde answered 1 maand ago

Filosofie kan gezien worden als een eigen kunstvorm, vooral als je het vergelijkt met andere niet-kunstvormen zoals wetenschap. Het belangrijkste verschil tussen filosofie en kunst is dat kunst gebaseerd is op emotie, terwijl filosofie gebaseerd is op rede. Dit betekent niet dat filosofie niet emotioneel kan zijn, of dat kunst niet rationeel kan zijn; het betekent eerder dat de basis van beide verschillend is. Een liedje kan je bijvoorbeeld gelukkig maken zonder dat je weet waarom, terwijl een filosofisch betoog je op een nieuwe manier over dingen kan laten nadenken, maar je niet noodzakelijk een bepaalde emotie laat voelen. Op die manier lijkt filosofie meer op wiskunde of wetenschap dan op kunst.