Bekijk VragenCategorie: huiswerkis huiswerk kindermishandeling?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is huiswerk kindermishandeling?
3 Antwoorden
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Er is geen definitief antwoord, omdat verschillende mensen er verschillende meningen over hebben. Sommige mensen zullen echter zeggen dat het opdragen van huiswerk aan leerlingen kan worden gezien als een vorm van kindermishandeling, omdat het vaak overweldigend kan zijn en ertoe kan leiden dat leerlingen zich gestrest voelen. Bovendien kan huiswerk de leerlingen tijd ontnemen die ze zouden kunnen besteden aan spelen of ontspanning.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het van verschillende factoren afhangt, zoals de leeftijd van het kind, de hoeveelheid huiswerk die wordt opgedragen, en de individuele capaciteiten en behoeften van het kind. Toch zijn de meeste opvoeders en deskundigen het erover eens dat buitensporige hoeveelheden huiswerk schadelijk kunnen zijn voor leerlingen en kunnen leiden tot slaaptekort, angst en andere gezondheidsproblemen. In het algemeen kunnen we dus stellen dat huiswerk in sommige gevallen als kindermishandeling kan worden beschouwd.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Nee, huiswerk is geen kindermishandeling. Kindermishandeling wordt gedefinieerd als "handelen of nalaten door een ouder of andere persoon met verantwoordelijkheid voor het kind, met de dood, ernstig fysiek of emotioneel letsel, seksueel misbruik of seksuele uitbuiting tot gevolg, of een handelen of nalaten dat een aanzienlijk risico op ernstig letsel inhoudt" Er zijn zeker gevallen waarin buitensporige hoeveelheden huiswerk schadelijk kunnen zijn voor kinderen - bijvoorbeeld als ze daardoor belangrijke slaap- of gezinstijd missen, of als ze zo gestrest raken van het maken van hun huiswerk dat dit een negatieve invloed heeft op hun geestelijke gezondheid. Maar het simpelweg toewijzen van huiswerk aan leerlingen voldoet niet aan de definitie van kindermishandeling.