Bekijk VragenCategorie: huiswerkis huiswerk nodig?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is huiswerk nodig?
6 Antwoorden
HesselHessel answered 2 jaar ago
Het hangt ervan af wat u onder "noodzakelijk" verstaat Het is zeker niet noodzakelijk in de zin dat geen enkele leerling ooit zou kunnen leren of slagen zonder het te maken. Er zijn veel voorbeelden van zeer succesvolle mensen die nooit of nauwelijks huiswerk maakten op de middelbare school Aan de andere kant is het moeilijk vol te houden dat huiswerk voor de meeste leerlingen niet op zijn minst enigszins nuttig is. Het kan extra oefening bieden voor moeilijke stof, leraren in staat stellen meer individuele aandacht te geven en leerlingen leren onafhankelijker en gedisciplineerder te werken. Het is dus waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat huiswerk niet strikt noodzakelijk is, maar vaak wel nuttig.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Huiswerk kan een belangrijk hulpmiddel zijn om het leren in de klas te versterken en uit te breiden, maar het is niet altijd nodig. Het hangt af van de behoeften van de leerling en wat er in de les wordt behandeld. Voor sommige leerlingen kan huiswerk de enige mogelijkheid zijn om nieuwe vaardigheden of concepten te oefenen. Voor andere leerlingen kan herziening en extra oefening voldoende zijn.
HesselHessel answered 2 jaar ago
Huiswerk is niet noodzakelijk, maar kan wel nuttig zijn. Als een leerling bijvoorbeeld moeite heeft om een les in de klas te begrijpen, kan huiswerk helpen om de stof beter te begrijpen. Maar sommige leerlingen hebben geen huiswerk nodig om de stof te begrijpen en kunnen die tijd gebruiken om meer te slapen of aan andere vakken te werken waarmee ze moeite hebben. Uiteindelijk hangt het af van de individuele leerling en zijn behoeften.
ValentijnValentijn answered 2 jaar ago
Er is geen definitief antwoord, want huiswerk kan zowel worden gezien als een nuttig hulpmiddel als een bron van onnodige stress voor leerlingen. Toch zijn veel deskundigen het erover eens dat huiswerk nuttig kan zijn als het op een doordachte manier wordt opgedragen en als de leerlingen voldoende tijd krijgen om het af te maken. Huiswerk kan leerlingen bijvoorbeeld helpen goede studiegewoonten te ontwikkelen, nieuwe concepten uit te diepen en probleemoplossende vaardigheden te oefenen. Aan de andere kant stellen sommige docenten dat te veel huiswerk juist negatieve gevolgen kan hebben voor het leren en de ontwikkeling van leerlingen.
EvertEvert answered 2 jaar ago
Persoonlijk vind ik huiswerk niet nodig. Met zo'n volle schooldag betekent meer werk voor de kinderen thuis alleen maar dat ze minder tijd hebben om zich te ontspannen en van hun gezin te genieten. Het betekent ook dat ouders meer tijd moeten besteden aan het nakijken of helpen van hun kinderen, wat frustrerend en vermoeiend kan zijn. Toch denk ik dat een bepaalde hoeveelheid huiswerk nuttig is. Het kan kinderen de kans geven om te herhalen wat ze in de klas hebben geleerd en nieuwe vaardigheden te oefenen. Dus ik denk dat een redelijke hoeveelheid huiswerk - niet meer dan 20 minuten per vak per dag - de beste manier is.
BrendanBrendan answered 2 jaar ago
Dat hangt af van de leerling en het soort huiswerk. Sommige leerlingen leren misschien niet zo goed als ze geen huiswerk maken, terwijl anderen meer informatie kunnen vasthouden door alleen klassikale instructie. Ook zijn sommige soorten huiswerk (zoals oefenopgaven) noodzakelijk, terwijl andere (zoals het lezen van een hoofdstuk voor de les) minder belangrijk zijn. Zoals met de meeste dingen hangt het af van het individu en wat voor hem of haar het beste werkt.