Bekijk VragenCategorie: huiswerkis huiswerk nuttig?
Avatargast Staf asked 2 maanden ago
is huiswerk nuttig?
1 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 maanden ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het nut van huiswerk afhangt van verschillende factoren, zoals hoe het wordt gebruikt en wat voor soort huiswerk het is. Over het algemeen zijn de meeste docenten echter van mening dat huiswerk een nuttig instrument kan zijn als het op de juiste manier wordt gebruikt. Huiswerk kan leerlingen bijvoorbeeld helpen bij het nakijken en oefenen van wat ze in de les hebben geleerd, zodat ze de stof beter begrijpen en onthouden. Bovendien kan het toewijzen van specifieke taken of problemen die de leerlingen thuis moeten uitvoeren, de leraren helpen bij het beoordelen van het begrip van hun leerlingen en hen feedback geven over hun vorderingen. Er zijn echter ook potentiële nadelen aan het gebruik van huiswerk, zoals het feit dat het tijd kan onttrekken aan andere activiteiten of interesses van leerlingen.