Bekijk VragenCategorie: huiswerkis huiswerk nuttig?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is huiswerk nuttig?
3 Antwoorden
CiscoCisco answered 2 jaar ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, omdat het nut van huiswerk afhangt van verschillende factoren, zoals hoe het wordt gebruikt en wat voor soort huiswerk het is. Over het algemeen zijn de meeste docenten echter van mening dat huiswerk een nuttig instrument kan zijn als het op de juiste manier wordt gebruikt. Huiswerk kan leerlingen bijvoorbeeld helpen bij het nakijken en oefenen van wat ze in de les hebben geleerd, zodat ze de stof beter begrijpen en onthouden. Bovendien kan het toewijzen van specifieke taken of problemen die de leerlingen thuis moeten uitvoeren, de leraren helpen bij het beoordelen van het begrip van hun leerlingen en hen feedback geven over hun vorderingen. Er zijn echter ook potentiële nadelen aan het gebruik van huiswerk, zoals het feit dat het tijd kan onttrekken aan andere activiteiten of interesses van leerlingen.
GijsGijs answered 1 jaar ago
Huiswerk kan nuttig zijn, maar het hangt af van het soort huiswerk en hoe het wordt gebruikt. In het algemeen kan huiswerk nuttig zijn als het de leerlingen aanmoedigt om de lesstof te bestuderen en te oefenen. Als huiswerk echter wordt gegeven als een manier om leerlingen te straffen of hen extra werk te laten doen, dan zal het waarschijnlijk niet nuttig zijn.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Hoewel er geen duidelijke consensus over bestaat, is gebleken dat huiswerk zowel voordelen als nadelen heeft. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat leerlingen die op de basisschool huiswerk krijgen, doorgaans betere cijfers en testscores halen. Uit een ander onderzoek bleek echter dat buitensporige hoeveelheden huiswerk juist negatieve gevolgen kunnen hebben, zoals dat leerlingen zich overweldigd en gestrest voelen. Uiteindelijk ligt de beslissing om al dan niet huiswerk op te dragen bij de leraar. Het is echter belangrijk om de mogelijke voor- en nadelen ervan in gedachten te houden voordat je een beslissing neemt.