Bekijk VragenCategorie: huiswerkis huiswerk zinvol?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is huiswerk zinvol?
3 Antwoorden
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Huiswerk kan nuttig zijn, maar het hangt ervan af hoe het wordt gebruikt. Als huiswerk wordt gegeven als oefening voor dingen die in de klas zijn geleerd, kan het heel nuttig zijn. Maar als huiswerk wordt opgedragen als handenarbeid of om kinderen dingen te leren die ze in de klas niet kunnen, dan kan het tijdverspilling zijn.
StijnStijn answered 1 jaar ago
Dat hangt ervan af wat u onder "nuttig" verstaat. Als u vraagt of huiswerk noodzakelijk is voor academisch succes, is het antwoord nee. Veel onderzoek heeft aangetoond dat er geen verband bestaat tussen huiswerk en academische prestaties. Als u echter vraagt of huiswerk op andere manieren nuttig is, zoals kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen of hen helpen betere studiegewoonten aan te leren, dan is het antwoord ja. Huiswerk kan voor leraren een nuttig instrument zijn om kinderen te helpen buiten het klaslokaal te leren. Maar het mag niet worden gebruikt als straf of om slechte lessen in de klas goed te maken.
MaartenMaarten answered 1 jaar ago
Er bestaat geen consensus over de waarde van huiswerk. Het algemene idee achter huiswerk is dat het leerlingen kan helpen bij het leren en vasthouden van informatie die in de klas is geleerd. Er zijn echter aanwijzingen dat huiswerk voor sommige leerlingen, vooral jongere leerlingen, niet nuttig is en zelfs schadelijk kan zijn. Huiswerk mag niet worden gebruikt om leerlingen die het moeilijk hebben op school meer werk te geven. Als een leerling moeite heeft om de lesstof te begrijpen, kan het nuttig zijn om extra oefenopgaven of werkbladen te maken. Maar een leerling na een lange schooldag extra werk laten maken is niet altijd de oplossing - zeker niet als de leerling al genoeg verantwoordelijkheden buiten school heeft.