Bekijk VragenCategorie: schoollessenis scheikunde moeilijk in de bovenbouw?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is scheikunde moeilijk in de bovenbouw?
7 Antwoorden
BrentBrent answered 1 jaar ago
Scheikunde op de middelbare school kan soms een hele uitdaging zijn. Maar het is ook heel bevredigend als je eindelijk een concept begrijpt of een moeilijk experiment tot een goed einde brengt. Ik denk dat de sleutel tot succes bij scheikunde in de bovenbouw ligt in het feit dat je het beschouwt als een vak dat je moet beheersen, net als wiskunde of natuurkunde. Door de barrières tussen de vakken weg te nemen, voorkom je dat een vak je afschrikt. Mijn advies zou dus zijn om scheikunde in de bovenbouw met vertrouwen en een open geest te benaderen, en je zult verbaasd zijn hoeveel vooruitgang je kunt boeken.
JorisJoris answered 1 jaar ago
Scheikunde kan moeilijk zijn voor leerlingen in de bovenbouw, vooral als ze niet goed thuis zijn in wiskunde. Om te slagen in scheikunde, moeten leerlingen wiskundige problemen kunnen begrijpen en oplossen. Maar met hard werken en een beetje hulp van leraren en ouders, kunnen leerlingen de stof leren en het goed doen in hun scheikundeles. Er zijn veel online hulpmiddelen beschikbaar die studenten kunnen helpen bij hun studie, zoals oefenopgaven en instructievideo's.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Scheikunde kan moeilijk zijn in de bovenbouw als de nadruk ligt op het leren van chemische formules en het in evenwicht brengen van vergelijkingen. Maar als je scheikunde ziet als de studie van materie en de transformatie daarvan, wordt het veel interessanter en begrijpelijker. Als je bijvoorbeeld leert over zuren en basen, leer je eigenlijk over de eigenschappen van water. En als je leert over verbindingen, leer je over de interactie tussen atomen. Dus als je eenmaal een basiskennis van scheikunde hebt, is het makkelijker om te zien hoe alle stukjes in elkaar passen.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Er is geen gemakkelijk antwoord op deze vraag, omdat het grotendeels afhangt van het individu en zijn natuurlijke aanleg voor het onderwerp. Voor sommige mensen is scheikunde relatief gemakkelijk en zij kunnen de concepten snel begrijpen. Anderen vinden scheikunde uitdagender en hebben meer tijd en moeite nodig om het te begrijpen. Dit gezegd zijnde, kan scheikunde in het algemeen een vrij moeilijk vak zijn, vooral in de bovenbouw wanneer geavanceerde concepten worden geïntroduceerd. Thermodynamica, kinetica en organische chemie kunnen voor de meeste leerlingen een bijzondere uitdaging vormen. Een leerling die zich toelegt op studeren en regelmatig oefenen, zal waarschijnlijk meer kans op slagen hebben dan iemand die geen extra inspanning levert.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Dat hangt ervan af wat je onder "scheikunde" verstaat In het algemeen is scheikunde op de middelbare school bedoeld om leerlingen de basisbegrippen van de scheikunde bij te brengen en hen voor te bereiden op meer gevorderde vakken op de universiteit. Als je vraagt naar de moeilijkheidsgraad, die kan variëren afhankelijk van de individuele student. Sommige studenten vinden het een uitdaging, terwijl anderen het relatief gemakkelijk vinden. De beste manier om daar achter te komen is om met je leraar of begeleider te praten en hun inschatting te krijgen van wat je moet weten voor scheikunde op college-niveau.
CornaldCornald answered 1 jaar ago
Zeker weten! Scheikunde is een berucht moeilijk vak in de bovenbouw, omdat het voortbouwt op concepten die je in de onderbouw hebt geleerd, maar ook nieuwe stof introduceert. Zelfs leerlingen die het goed doen in andere vakken kunnen het moeilijk hebben met scheikunde. Toch is het zeker mogelijk om te slagen in scheikunde met hard werk en toewijding. Veel studenten vinden dat het opdelen van het onderwerp in behapbare stukken, studeren met middelen zoals spoedcursussen en studiegidsen, en het zoeken van hulp van docenten en bijlesgevers een groot verschil kan maken. En natuurlijk is het oefenen van bewerkte problemen essentieel voor het oplossen van complexe problemen op examens.
DouweDouwe answered 1 jaar ago
Scheikunde is moeilijk op de middelbare school omdat de overgrote meerderheid van de scheikundelessen in de Verenigde Staten meer gericht zijn op theoretische concepten dan op het oplossen van problemen of experimenteel werk. Op de universiteit volgen de meeste studenten twee jaar algemene scheikunde, waarmee een sterke basis wordt gelegd voor toekomstig succes in scheikunde-gerelateerde disciplines. Veel studenten die problemen ondervinden, worden echter overweldigd door de hoeveelheid stof die in een typische cursus scheikunde wordt behandeld Er zijn een paar hoofdredenen waarom scheikunde voor sommige studenten zo'n moeilijk vak is. Eerst en vooral wordt bij scheikunde sterk de nadruk gelegd op wiskundige vaardigheden. Om succesvol te zijn in scheikunde, moeten studenten uitstekend zijn in wiskunde - met name algebra en calculus. Voor veel studenten is dit een ontmoedigende uitdaging.