Bekijk VragenCategorie: onderwijsis school verplicht?
Avatargast Staf asked 1 week ago

is school verplicht?

4 Antwoorden
TijmenTijmen answered 1 week ago

Er is geen wettelijke verplichting voor kinderen om naar school te gaan in de Verenigde Staten. In elke staat, behalve drie (Idaho, Montana en Wyoming), moeten leerlingen echter naar school totdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt – 16 in de meeste staten, 18 in andere. Er zijn een aantal redenen waarom schoolbezoek verplicht is. In de eerste plaats is onderwijs noodzakelijk om kinderen de vaardigheden en kennis te laten ontwikkelen die zij nodig hebben om productieve burgers te zijn. Bovendien heeft onderzoek aangetoond dat regelmatig naar school gaan later in het leven tot betere vooruitzichten op de arbeidsmarkt en een beter inkomen leidt. Ten slotte helpt schoolbezoek om kinderen te socialiseren en waarden als samenwerking en respect voor autoriteit bij te brengen.

EvertEvert answered 1 week ago

Er is geen gemakkelijk antwoord op deze vraag. Terwijl sommige mensen vinden dat school een noodzakelijk onderdeel van het leven is, vinden anderen dat school optioneel moet zijn. Uiteindelijk is de beslissing om al dan niet naar school te gaan een persoonlijke beslissing. voorstanders van een leerplicht voeren aan dat onderwijs essentieel is voor kinderen om op te groeien en te slagen in het leven. Zij wijzen erop dat de leerplichtwetgeving ervoor zorgt dat alle kinderen ten minste de kans krijgen om onderwijs te volgen, zelfs als hun ouders niet in hun schoolopleiding investeren. Bovendien bieden scholen een veilige en gestructureerde omgeving voor kinderen om te leren en te socialiseren. Aan de andere kant vinden degenen die vinden dat school facultatief moet zijn dat ieder individu weet wat het beste voor hem of haar is.

AikeAike answered 1 week ago

Ja, school is verplicht. Volgens de leerplichtwet in de Verenigde Staten moeten alle kinderen van 6 tot 16 jaar naar school. Er zijn enkele uitzonderingen voor kinderen die lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, of voor ouders die thuis les willen geven en bij de plaatselijke schoolraad een verklaring indienen dat hun kind thuis les zal krijgen.

BrentBrent answered 6 dagen ago

Het antwoord op deze vraag is een beetje ingewikkeld en hangt af van de omstandigheden van elke individuele persoon. Voor sommige mensen kan school verplicht zijn om hun doelen en dromen te bereiken. Voor anderen is school misschien helemaal niet nodig. Het hangt echt van de persoon af. Er zijn veel succesvolle mensen die hun middelbare school niet hebben afgemaakt of niet naar de universiteit zijn geweest, en er zijn ook veel onsuccesvolle mensen die wel naar de beste scholen zijn gegaan. Het hangt er dus maar net vanaf wat je met je leven wilt doen en wat je zoekt in termen van succes.