Bekijk VragenCategorie: Talenis spaans en portugees hetzelfde?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is spaans en portugees hetzelfde?
4 Antwoorden
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Spaans en Portugees zijn twee verschillende talen, hoewel ze een aantal overeenkomsten hebben. Portugees is de officiële taal van Portugal, en Spaans is de officiële taal van Spanje. Er zijn ook veel dialecten van beide talen die in verschillende delen van de wereld worden gesproken.
ErnestErnest answered 2 jaar ago
Spaans en Portugees zijn twee Romaanse talen die zijn voortgekomen uit het Latijn. Ze zijn verwant, maar niet hetzelfde. Spaans wordt gesproken in Spanje en delen van Midden-Amerika, terwijl Portugees wordt gesproken in Portugal en Brazilië. Er zijn enkele verschillen in woordenschat en uitspraak tussen het Spaans en het Portugees, maar over het algemeen zijn ze onderling verstaanbaar.
LaurensLaurens answered 2 jaar ago
Nee, Spaans en Portugees zijn niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende talen met hun eigen unieke geschiedenis, cultuur en ontwikkeling.   Het Portugees is eigenlijk een Romaanse taal die zich ontwikkelde uit het Latijn, terwijl het Spaans zich ontwikkelde uit een mix van Latijn en Arabisch. Als gevolg daarvan hebben de twee talen veel overeenkomsten wat grammatica en woordenschat betreft. Ze hebben echter ook aanzienlijke verschillen in uitspraak en stijl.   Toch kunnen sprekers van de ene taal, vanwege hun gemeenschappelijke wortels, vaak basisgesprekken in de andere taal begrijpen. Maar als je het Spaans of Portugees (of allebei!) echt onder de knie wilt krijgen, zul je je best moeten doen om alle ins en outs van elke taal te leren.
WillemWillem answered 2 jaar ago
Nee, Spaans en Portugees zijn niet hetzelfde. Hoewel het allebei Romaanse talen zijn (wat betekent dat ze afstammen van het Latijn), hebben ze veel verschillen qua grammatica, woordenschat en uitspraak.   Zo heeft het Spaans evolutionair gezien meer Latijnse grammatica behouden dan het Portugees. Dit betekent dat het Spaans meer opties voor de tijd heeft (bijv. preterite vs imperfect), het geslacht gebruikt voor alle zelfstandige naamwoorden, en subtiele verschillen heeft in het gebruik van voornaamwoorden. Ondertussen is de Portugese grammatica meer vereenvoudigd dan die van andere Romaanse talen - het heeft bijvoorbeeld maar twee tijden en de meeste zelfstandige naamwoorden zijn niet geslachtsgebonden.