Bekijk VragenCategorie: studiefinancieringis studiefinanciering een inkomen?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is studiefinanciering een inkomen?
5 Antwoorden
StijnStijn answered 1 jaar ago
Nee, studieleningen worden niet als inkomen beschouwd. Studieleningen worden beschouwd als een vorm van schuld.
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Nee, studieleningen zijn geen inkomen. Ze kunnen echter wel worden beschouwd als onderdeel van uw totale schuldenlast, die wordt meegenomen in uw verhouding tussen schuld en inkomen wanneer u een lening aanvraagt.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Nee, studieleningen zijn geen inkomen. Studieleningen zijn een soort leningen die gebruikt worden om het onderwijs van studenten te financieren. De lening moet doorgaans met rente worden terugbetaald nadat de student zijn opleiding heeft voltooid.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Nee, studieleningen zijn geen inkomen. Studieleningen zijn een soort leningen die worden verstrekt aan studenten die naar de hogeschool of universiteit gaan. De leningen kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals collegegeld, kost en inwoning, boeken en andere schoolgerelateerde uitgaven.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Nee, studieleningen zijn geen inkomen. Studieleningen zijn een vorm van schuld. Inkomen verwijst naar het geld dat iemand verdient met werken of andere activiteiten. Schuld is het geldbedrag dat iemand aan een ander verschuldigd is.