Bekijk VragenCategorie: studiefinancieringis studieschuld aftrekbaar?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is studieschuld aftrekbaar?
4 Antwoorden
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Studentenschulden zijn niet aftrekbaar. U kunt echter wel de rente op uw studielening aftrekken. Om de rente op studieleningen te kunnen aftrekken, moet u wettelijk verplicht zijn de lening terug te betalen en mag u niet in gebreke zijn met de betaling van de lening. De aftrek is beperkt tot $2.500 per jaar. U kunt de aftrek zelfs claimen als u uw aftrekposten niet specificeert op uw belastingaangifte. Voor meer informatie, zie publicatie 970 - Belastingvoordelen voor onderwijs.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Hoewel een studieschuld niet aftrekbaar is van de federale inkomstenbelasting, zijn er een paar manieren waarop u uw totale betalingen kunt verlagen. Als u bijvoorbeeld een lening met een lagere rente kunt krijgen, bespaart u geld gedurende de looptijd van de lening. U kunt ook kijken naar inkomensafhankelijke aflossingsplannen, die uw maandelijkse betaling baseren op hoeveel geld u verdient. Deze plannen kunnen u helpen uw betalingen betaalbaarder te maken, en ze kunnen zelfs het resterende saldo na 20 of 25 jaar kwijtschelden.     Natuurlijk, de beste manier om te voorkomen dat terug te betalen studieleningen is om ze niet te nemen in de eerste plaats.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Ja, studieschuld is aftrekbaar. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie over de aftrek kunt u vinden op https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/itemized-deductions/student-loan-interest-deduction.
DuukDuuk answered 11 maanden ago
Ja, studieschuld is aftrekbaar. De maximale aftrek voor studieleningrente is $2.500 per jaar. De aftrek is beschikbaar ongeacht of u de aftrekpost opvoert of de standaardaftrek toepast. De aftrek wordt echter afgebouwd als uw aangepast bruto inkomen (MAGI) meer dan 75.000 dollar bedraagt (150.000 dollar als u getrouwd bent en samenwoont). En hij wordt helemaal afgeschaft als uw MAGI hoger is dan 95.000 dollar (190.000 dollar als u getrouwd bent en samenwoont).