Bekijk VragenCategorie: onderwijsis universiteit voortgezet onderwijs?
Avatargast Staf asked 7 maanden ago
is universiteit voortgezet onderwijs?
3 Antwoorden
ValentijnValentijn answered 7 maanden ago
Er zijn veel mensen die zouden zeggen dat universiteit secundair onderwijs is. Je hebt immers niet echt een diploma nodig om te slagen in het leven. Er zijn echter ook veel mensen die zeggen dat de universiteit essentieel is. Het hangt er echt van af wat je met je leven wilt doen en wat voor soort carrière je nastreeft. Als je dokter of advocaat wilt worden, dan moet je naar de universiteit. Maar als je graag in een koffiehuis werkt, heb je misschien geen diploma nodig.
ValentijnValentijn answered 7 maanden ago
Natuurlijk is de universiteit secundair onderwijs! Hoe zou dat niet kunnen? Een universiteit is een instituut voor hoger onderwijs dat academische graden verleent in verschillende disciplines. Na de middelbare school gaan studenten naar een universiteit om meer gespecialiseerd en gericht onderwijs te krijgen in hun gekozen studierichting. Zonder twijfel is de universiteit het volgende niveau na de middelbare school Sommige mensen discussiëren misschien over de vraag of beroepsopleidingen of andere soorten opleidingsprogramma's al dan niet meetellen als secundair onderwijs, maar er bestaat geen twijfel over dat de universiteit wel degelijk secundair onderwijs is.
ErnestErnest answered 7 maanden ago
De meeste mensen zouden zeggen dat de universiteit het voortgezet onderwijs is, na de middelbare school. Er zijn echter ook mensen die vinden dat het afhangt van wat je met je leven wilt doen. Als je een carrière wilt beginnen waarvoor je een universitair diploma nodig hebt, dan zou je kunnen stellen dat de universiteit eigenlijk het basisonderwijs is. Het hangt allemaal af van je individuele omstandigheden en wat je met je leven wilt doen.