Bekijk VragenCategorie: onderwijsIs vmbo hetzelfde als mavo?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Voor mijn verdere studie wil ik weten is vmbo hetzelfde als mavo? Zo weet ik welke keus het best is.
6 Antwoorden
EvertEvert answered 1 jaar ago
Nee, ze zijn niet hetzelfde. Vmbo is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland, terwijl mavo een middenschool is die leerlingen voorbereidt op het vmbo.
TeunTeun answered 1 jaar ago
Nee. Vmbo is een beroepsopleiding in Nederland en mavo is een algemeen vormende opleiding in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland.
HesselHessel answered 1 jaar ago
Nee, ze zijn niet hetzelfde. Het VMBO is een Nederlandse beroepsopleiding, terwijl de MAVO een algemene opleiding in Nederland is. Het VMBO duurt doorgaans vier jaar, terwijl de MAVO doorgaans drie jaar duurt.
ArnoArno answered 1 jaar ago
Er is enige overlapping, maar vmbo is de meer algemene term. Vmbo staat voor "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs", wat zich laat vertalen als "voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs". Dit omvat een reeks programma's die aan het eind van het voortgezet onderwijs tot een diploma leiden dat leerlingen in staat stelt tertiair onderwijs te volgen of werk te zoeken. De term mavo wordt meer specifiek gebruikt voor programma's die leerlingen voorbereiden op werk in kantoor- en commerciële omgevingen.
BramBram answered 1 jaar ago
Het korte antwoord is dat Vmbo en Mavo in Nederland twee verschillende soorten onderwijs zijn. Het vmbo is een vierjarige opleiding die leidt tot een vakdiploma, terwijl de mavo een driejarige opleiding is die leidt tot een gewoon middelbare-schooldiploma Maar er is meer dan dat alleen. Vmbo staat voor Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs, wat vertaald Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs betekent. Dit type onderwijs is erg gericht op het voorbereiden van leerlingen op een specifiek vak of beroep.
LuukLuuk answered 1 jaar ago
Nee, ze zijn niet hetzelfde. Vmbo is een heel ander soort school. Mavo is een afkorting voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, wat zich laat vertalen als hoger algemeen voortgezet onderwijs. Mavo-scholen zijn dus eigenlijk middelbare scholen. Daarentegen staat vmbo voor voortgezet maatschappelijk beroepsonderwijs, wat staat voor voortgezet sociaal beroepsonderwijs. Vmbo-scholen richten zich dus meer op beroepsopleidingen en de voorbereiding van leerlingen op specifieke loopbanen Hoewel vmbo- en mavoscholen dus allebei voortgezet onderwijs aanbieden, verschillen ze in focus en specialisatie.