Bekijk VragenCategorie: onderwijsis vwo gelijk met een gymnasium?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
is vwo gelijk met een gymnasium?
3 Antwoorden
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
De International Baccalaureate Organization definieert het VWO als "een zesjarig programma in Nederland dat leerlingen voorbereidt op pre-universitair onderwijs" Op grond van deze definitie lijkt het erop dat een VWO inderdaad gelijkwaardig is aan een Gymnasium. Er zij echter op gewezen dat het VWO geen strikt academisch programma is; het is veeleer bedoeld om leerlingen voor te bereiden op verder onderwijs door hen brede intellectuele en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden te bieden Bovendien wordt het VWO, in tegenstelling tot het Gymnasium, dat alleen in Duitsland wordt aangeboden, ook in andere landen aangeboden. Desalniettemin bieden beide programma's een rigoureuze academische opleiding en staan ze hoog aangeschreven bij universiteiten over de hele wereld.
GerbenGerben answered 1 jaar ago
Het VWO (VOortgezet Wetenschappelijk Onderwijs) wordt vanwege zijn selectieve karakter vaak vergeleken met het Gymnasium in Nederland. In beide gevallen leggen de leerlingen aan het eind van hun schooltijd extra examens af om in aanmerking te komen voor toelating tot een universiteit. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee soorten scholen Zo is het VWO meer gericht op theoretische kennis, terwijl het Gymnasium ook praktische vaardigheden onderwijst.
FeddeFedde answered 1 jaar ago
Nee, vwo is niet gelijkwaardig aan een gymnasium. Gymnasia zijn plaatsen waar leerlingen kennismaken met klassieke talen, literatuur en filosofie.