Bekijk VragenCategorie: schoollessenIs wiskunde a verhaaltjessommen?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
Is wiskunde a verhaaltjessommen? En is het een moeilijk vak op school?
5 Antwoorden
FrankyFranky answered 1 jaar ago
Nee, wiskunde is geen verhaaltjessommen. Wiskunde is de studie van hoeveelheid, structuur, ruimte en verandering. Verhalensommen zijn een vorm van probleemoplossing waarbij gebruik wordt gemaakt van plaatjes en verhaaltjes om kinderen te helpen optellen en aftrekken te begrijpen.
CiscoCisco answered 1 jaar ago
Nee, wiskunde is geen verhaaltjessommen. Wiskunde is de studie van kwantiteit, structuur, ruimte en verandering. Het is een fundamenteel onderdeel van ons begrip van de wereld om ons heen. Verhalensommen daarentegen zijn een soort volksverhalen die wiskundige concepten gebruiken om een morele les te leren.
WillemWillem answered 1 jaar ago
Wiskunde is geen verhaaltjessommen. Het is de studie van kwantiteit, structuur, ruimte en verandering.
PieterPieter answered 1 jaar ago
Wiskunde is geen verhaaltjessommen. Het is een systematische manier om problemen op te lossen. Het proces van het oplossen van wiskundeproblemen kan echter wel worden gezien als een verhaal. Toen ik bijvoorbeeld op school zat, probeerde ik altijd eerst het probleem te begrijpen. Ik las het en probeerde te visualiseren wat er gebeurde. Daarna probeerde ik een strategie te bedenken om het probleem op te lossen. Soms gebruikte ik mentale wiskunde en soms schreef ik de stappen uit. Tenslotte controleerde ik mijn werk om er zeker van te zijn dat het overeenkwam met het juiste antwoord. Dit hele proces kan worden gezien als een verhaal of een reis.
BrentBrent answered 1 jaar ago
Wiskunde is geen optelsom, maar een manier om de wereld om ons heen te begrijpen en te beschrijven. Het stelt ons in staat voorspellingen en berekeningen te maken die zonder wiskunde onmogelijk zouden zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld met wiskundige basisbegrippen uitrekenen hoeveel geld we overhouden na het betalen van onze rekeningen, of hoeveel aanbetaling we nodig hebben voor een nieuwe auto. We kunnen wiskunde ook gebruiken om complexe verschijnselen in de natuur te bestuderen, zoals de beweging van planeten of de verspreiding van ziekten.