Bekijk VragenCategorie: onderwijsis wiskunde verplicht op het vwo?
Avatargast Staf asked 2 jaar ago
is wiskunde verplicht op het vwo?
4 Antwoorden
MaartenMaarten answered 2 jaar ago
Niet noodzakelijk, maar het kan nuttig zijn. In het algemeen is wiskunde een zeer nuttig instrument om problemen op te lossen, en dus kan het in veel vakgebieden een krachtig hulpmiddel zijn. Er is echter niet altijd één juist antwoord in de wiskunde, en dus is het belangrijk dat je kritisch kunt denken en je eigen oplossingen kunt bedenken. Deze vaardigheid is essentieel voor succes op elk gebied. Wiskunde is echter niet het enige vak dat probleemoplossende vaardigheden aanleert. Elk vak waarbij kritisch denken een rol speelt, kan nuttig zijn als voorbereiding op de universiteit en daarna. Het hangt dus echt af van de individuele interesses en sterke punten van de leerling.
StijnStijn answered 2 jaar ago
In Nederland is wiskunde geen verplicht vak in het vwo. Veel leerlingen kiezen er echter voor om tijdens het vwo een of meer wiskundevakken te volgen om zich voor te bereiden op wiskundevakken op hbo-niveau.
DuukDuuk answered 2 jaar ago
In het algemeen is wiskunde niet verplicht in het Nederlandse vwo. Er zijn echter enkele specifieke wiskundevakken die vereist kunnen zijn voor studenten die specifieke opleidingen willen volgen. Wiskunde is een zeer nuttig vak, ongeacht je studierichting, omdat je er probleemoplossend vermogen en kritisch denken mee leert. Dus als je geïnteresseerd bent in een carrière waarin wiskunde nuttig zou zijn (bv. wetenschappen, techniek), dan moet je zeker overwegen om wiskundecursussen te volgen op de middelbare school. Maar als je niet zeker weet of je wiskunde wilt studeren op de universiteit, dan kan het geen kwaad om de wiskundecursussen over te slaan en gewoon andere lessen te volgen die je interesseren.
JorisJoris answered 2 jaar ago
In Nederland is wiskunde geen verplicht vak op het VWO. Veel leerlingen die op het VWO wiskundecursussen volgen, vinden deze echter zeer nuttig voor hun studie.Wiskundecursussen die op het VWO worden aangeboden zijn Algebra, Analyse en Meetkunde. Sommige leerlingen kiezen ervoor om ook een cursus Trigonometrie te volgen.