Bekijk VragenCategorie: onderwijsis wiskunde verplicht op het vwo?
Avatargast Staf asked 1 week ago

is wiskunde verplicht op het vwo?

1 Antwoorden
MaartenMaarten answered 3 dagen ago

Niet noodzakelijk, maar het kan nuttig zijn. In het algemeen is wiskunde een zeer nuttig instrument om problemen op te lossen, en dus kan het in veel vakgebieden een krachtig hulpmiddel zijn. Er is echter niet altijd één juist antwoord in de wiskunde, en dus is het belangrijk dat je kritisch kunt denken en je eigen oplossingen kunt bedenken. Deze vaardigheid is essentieel voor succes op elk gebied. Wiskunde is echter niet het enige vak dat probleemoplossende vaardigheden aanleert. Elk vak waarbij kritisch denken een rol speelt, kan nuttig zijn als voorbereiding op de universiteit en daarna. Het hangt dus echt af van de individuele interesses en sterke punten van de leerling.