Bekijk VragenCategorie: schoollessenscheikunde, wat is dat?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
scheikunde, wat is dat?
3 Antwoorden
JorisJoris answered 1 jaar ago
Chemie is de studie van de materie en de veranderingen die zij ondergaat. Het is een natuurwetenschap die de samenstelling, structuur, eigenschappen en verandering van materie onderzoekt.
ValentijnValentijn answered 1 jaar ago
Chemie is de studie van de structuur, samenstelling en eigenschappen van materie. Het is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met de identificatie van de elementen waaruit alle materie bestaat, en met de veranderingen die zij ondergaan.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Chemie is de wetenschappelijke studie van de samenstelling, structuur, eigenschappen en reacties van materie. Het omvat atomen, moleculen en ionen. Chemie omvat ook onderwerpen als verpakking, farmaceutica, voedingswetenschap, materiaalwetenschap en nanotechnologie.