Bekijk VragenCategorie: schoollessentot welke opleiding behoort aardrijkskunde?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
tot welke opleiding behoort aardrijkskunde?
6 Antwoorden
EvertEvert answered 1 jaar ago
Er is geen eenvoudig antwoord op deze vraag, want het hangt ervan af hoe je "aardrijkskunde" definieert Als je aardrijkskunde beschouwt als de studie van de fysieke kenmerken van de aarde, dan hoort het thuis in een natuurwetenschappelijke cursus. Als je aardrijkskunde beschouwt als de studie van menselijke activiteiten en interactie met de omgeving, dan hoort het thuis in een cursus sociale wetenschappen. En als je aardrijkskunde beschouwt als de studie van zowel fysische als menselijke kenmerken, dan zou het in elk type cursus kunnen thuishoren. de verschillende disciplinaire tradities binnen de geografie zelf zorgen voor nogal uiteenlopende antwoorden op deze vraag.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Aardrijkskunde is een sociale wetenschap die de natuurlijke en bebouwde omgeving onderzoekt, en hoe mensen daarmee omgaan. Zij kan worden onderverdeeld in twee hoofdtakken: fysische geografie en menselijke geografie. Fysische geografie is de studie van natuurlijke verschijnselen op aarde, zoals bergen, rivieren, klimaat en landvormen. Menselijke geografie is de studie van de manier waarop mensen het milieu gebruiken en veranderen, en van hun relaties met andere mensen. Het omvat onderwerpen als cultuur, economische ontwikkeling, verstedelijking, sociale ongelijkheid en politiek.
EvertEvert answered 1 jaar ago
Geografie wordt meestal beschouwd als een sociale wetenschap, hoewel er enkele cursussen fysische geografie worden aangeboden in de afdelingen aard- en atmosfeerwetenschappen, milieuwetenschappen of geografie.
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Aardrijkskunde is een sociale wetenschap die hoort bij het vak mens- en maatschappijwetenschappen. Het houdt zich bezig met de studie van de aarde en haar kenmerken, bewoners en verschijnselen.
DimitriDimitri answered 1 jaar ago
Geografie wordt traditioneel gezien als een sociale wetenschap, en meer specifiek als een tak van aardwetenschappen. Veel scholen bieden aardrijkskunde nu echter aan als een eigen hoofdvak, of in combinatie met andere vakken zoals geschiedenis, politicologie, sociologie of milieustudies.
TijmenTijmen answered 1 jaar ago
Geografie is een sociale wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving, analyse en interpretatie van de fysieke en menselijke verschijnselen op aarde. Het is onderverdeeld in twee hoofdtakken: fysische geografie en menselijke geografie.