Bekijk VragenCategorie: studerentot welke salarisschaal behoort doktersassistente?
Avatargast Staf asked 1 jaar ago
tot welke salarisschaal behoort doktersassistente?
4 Antwoorden
DuukDuuk answered 1 jaar ago
Het salaris voor physician assistants varieert op basis van ervaring, werkgever en locatie. Volgens het Bureau of Labor Statistics bedroeg het mediane jaarsalaris voor een PA echter 94.510 dollar in mei 2016.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Physician Assistants (PAs) zijn medische professionals die onder toezicht van een bevoegde arts diensten verlenen in de gezondheidszorg. Physician assistants in de Verenigde Staten verdienen gemiddeld $108.430 per jaar, wat behoorlijk goed verdient. De vooruitzichten voor PA's op de arbeidsmarkt zijn positief, met een verwachte groei van 30% van 2016 tot 2026. Hoewel PA's niet zo veel verdienen als artsen, verdienen ze nog steeds behoorlijk goed. Het gemiddelde PA-salaris in de Verenigde Staten ligt rond de $108.430 per jaar. Dit is aanzienlijk meer dan het mediane huishoudinkomen in de Verenigde Staten, dat in 2017 iets meer dan $59.000 bedroeg.
DaafDaaf answered 1 jaar ago
Physician Assistants worden betaald op basis van hun ervaringsjaren en het soort werk dat ze doen. De meeste PA salarissen variëren van $50.000 tot $100.000 per jaar. PA's in privépraktijken verdienen vaak meer dan degenen die voor ziekenhuizen of andere organisaties in de gezondheidszorg werken.
BrendanBrendan answered 1 jaar ago
Physician Assistants (PAs) hebben een vergunning om geneeskunde uit te oefenen onder supervisie van een arts. Ze moeten een geaccrediteerd opleidingsprogramma afronden en slagen voor een nationaal examen om hun PA vergunning te krijgen. PAs verdienen meestal een salaris dat ligt tussen dat van nurse practitioners en huisartsen, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de geografische locatie, ervaring en andere factoren. In het algemeen kunnen PA's verwachten dat ze een goed salaris kunnen verdienen in de medische wereld.